HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 9DE NOVEMBER
Tønsbergs Merkur 12. nov. 1840.

   En Omforandring i Theaterpriserne vinder meget Bifald hos
den større Deel af Publikum, og vil saaledes forhaabentlig blive
fordeelagtig for Theaterkassen. Parkettet koster nu 4 og visse
Pladser i øverste Logerad 24 &bmskilling;. Man har ogsaa i "Ringeren i
St. Paul" været saa heldig at træffe et Stykke, som trækker
Folk.
   -- Fra Nytaar af siges den Constitutionelle at skulle udkomme
under en C. Motzfeldts Redaktion, som kun har gjort sig, som
Publicist, forud bekjendt ved nogle personlige Smørerier i Bla-
det, der nu ret vil kunne aabne Rum for hans troppistiske In-
solents. Det er denne Person, som for Tiden er Rektor Fr. Bugge
tillivs for hans Artikel i Augsburger Allgemeine Zeitung om
Grev Wedel og Troppisterne. Da det har lykkes Ref. at erholde
det ene No. heraf, som findes her i Byen, og Opsatsen endnu
ikke i sin Heelhed i noget Blad er bleven leveret, meddeles den
her:

   [Her følger Bugges artikkel i "Augsburger Allgemeine Zeitung" i over-
settelse.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE