HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 27 JULI 1840
Tønsbergs Merkur 28. juli 1840.

   Dhrr Gauthiers have under deres nærværende Ophold ret
været uheldige med Fald fra Hestene. Ved første Forestilling
fik den flinke Alexander en Contusion for Brystet og over Næ-
sen; Fredag otte Dage styrtede paa eengang Carl, August og
d.III,b.3,s.430   Baptist, idet de forestillede de tre Athleter, fra Hesten, hvorved
den Første fik Axelen af Led, saa han siden har været Invalid,
og nu igaar maatte August til, idet han styrtede mod Rækværket
med Halsen, saa han blev baaren bevidstløs bort. Han deeltog
dog siden i Repræsentationerne. Alle Gange er Ulykken skeet
mod Rækværket. De reise imorgen til Stockholm.
   -- Med Bournonville og Jfr. Fjeldsted (der, in paranthesi
sagt, after the first appearence, hverken er smuk eller har
smukke Been) fulgte ikke igaar det halvt om halvt belovede og
ganske fuldt og fast forventede spanske Dandserpar. Den ægte
Cachuca gaaer saaledes i Lyset. Huset er bortabonneret.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE