HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.429  
FORSVAR FOR STOCKHOLMS LÄNSTIDNING

(Indsendt.)

Morgenbladet 13. juli 1840.


De mortuis nil nisi bene!


   Den ærede Indsender af Artiklerne om Flaget tillade en Ven
af en af den nu indgangne "Stockholms Länstidnings" Redak-
tører, om han, paa dennes og den øvrige Redaktions Vegne,
protesterer imod at denne Tidning henregnes til de "gode".
Morgenbladets Red., som har holdt den, vil kunne bevidne, at,
i den Bemærkelse dette Ord i Sverige toges i om Minerva og
de usle Carlstad- og Norrköpingtidninger, har ingen været
"sämre" end hiin, der redigeredes af den fra Aftonbladet be-
kjendte O. O. Orvarodd og Digteren Lieut. Ridderstad med
flere af "det unge Sverige", -- som ogsaa gives. Idetmindste
lader det sig med større Vished sige, at et saadant, sine Hen-
sigter bevidst, gives, end at der existerer et ungt Danmark, hvor
det nu lader til, at ikke
some men all thing is rotten.
   Men dette var nu en liden Digression.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE