HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

OM WELHAVEN

(Indsendt.)

Christiania Intelligentssedler 6. mai 1840.

   Det er med højeste Uvillie Kjøbmændene i Kirkegaden maae
ansee Storgadekjøbmændenes Bortviisning af Student eller Lector
i Philosophien Welhaven fra deres respective Gade; thi nu har
vi ham i vor, og vi have næsten Allesammen store Speilrudefag
i Boutikkerne. Det kan lade sig gjøre for en Storgadekjøbmand
at sette en Arm med Votter paa udigjennem en af sine smaae
Glugvinduer, men for os vilde det være en Affaire af en Dags
Handel eller to. Vi protestere altsaa i allerkraftigste Maade.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE