HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

I ANLEDNING AF LIIGVERSET I NO. 284.

(Indsendt.)

Morgenbladet 16. okt. 1839.           E
t Liigvers før man vel er død
           bør gjøre sin Forfatter rød.
           Jeg blues ved at gi'e sligt Raad:
           saalænge spare man sin Graad!
           Thi Kringleklubben høit florerer;
                 den lagde sig ei til at døe:
           ved Flid og kunstig Hjælp af Blærer
                 man blæste Liv i brustne Frø;
                 og den kan bli'e den Tyr endnu
                 den vilde blive til par tout.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE