HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

DEN CONSTITUTIONELLE NO. 249
Morgenbladet 21. sept. 1839.           T
ilvisse et Capel der er, jeg gad anføre:
           det Chor Troppister, som fornøjer Nellas Øre --
           det Chor, hvori saa svagt og ynkeligt og fiint
           som en Sirrisses Sang man hører Colletts Qvint,
          
d.III,b.3,s.404              mens Bas til slig Musik1 Konow i Skarnet grynter,
           forbandende det Land, hvor dette selv for tyndt er.
           -- Det Instrument, jeg selv mig valgte, blev en stiv
           forsvarlig Hasselkjep; da skulde -- det er svoret! --
           jeg nok faae Lystighed prestissimo i Choret,
           ja selv i Ebbels Vid, det hæse, Lyd og Liv.
Braase.

1  tilbakeLibertineren.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE