HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[KRITIKK AV EN PROLOG PÅ TEATRET]

(Indsendt.)

Chria. Intelligentssedler 5. sept. 1839.

   Theaterforestillingerne begyndte igaar med -- -- hvilket Nyt
eller Godt? Jo med -- Recensenten og Dyret! Dette forud-
sætter sandelig meer end dyrisk Taalmodighed hos Publicum,
og fortjener at recenseres. Og dette gamle og slette Tractemente
skulde høitideliggjøres med en Prolog, hvori man nok engang
faaer Visen at høre om Sommerens Forsvinden og Vinterens
Komme, imod hvis Rædsler de kjære Fremmede -- som ved
samme Leilighed faae meldt sin Tilbagekomst mellem os en
famille -- ville værne os bedst inden Kunstens Hal og Hygge!
Men naar Directionen ikke havde noget Bedre at byde, saa er
dette at betage Prologvæsenet al Betydning og Værd, og strider
directe mod den Horatsiske Regel, at man ikke skal sætte et
Løvehoved til en Abesvands.
Den 3die September 1839.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE