HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KONTRABILLEDER FRA CHRISTIANIA

(Indsendt.)

Morgenbladet 23. aug. 1839.Regnveir.

           F
redag den ottende dennes
           Regned det her i Staden.
           Skræddermadamen og hendes
           Datter spadsered paa Gaden.


           Sønnen vandred ved Siden
           Klagede over sin Støvle;
           Sagde den var for liden,
           Lise forbød ham at vrøvle.

d.III,b.3,s.402  

           Nu begyndte for Alvor
                      Regnen at strømme i Byen,
           Moder og Lise samt Halvor
           Ængstelig saae mod Skyen.           Draaberne vare først fine
           Dernæst mere storslagne,
           Lises og Mutters Mine
           Viste de vare bedragne           Af den lyseblaae Himmel
           Som det nys havde været
           Og af den store Vrimmel
           Som vilde og havde spadseret.           Lises og Mutters Hjerter
           Banked som varme Plader.
           Regnen faldt som Ærter
           Ned paa de brolagte Gader.           Nu det regnede dygtig,
           Regnede heel standhaftig,
           Regnen var først lidt flygtig
           Dernæst lidt mere kraftig.           Kritici aabnede Munden,
           Tungen ud de strakte,
           Vilde vide i Grunden,
           Hvorledes Regnen smagte.           Regnen, som havde varet
           Henimod tyve Minutter,
           Standsed og Himlen klared,
           "Nu har vi godt Veir" sa'e Mutter.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE