HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REPLIKK OM WERGELANDS ANONYME ARTIKKEL
I INTELLIGENSSEDDELEN]
Christiania Intelligentssedler 30. okt. 1838.

   Da den beredvillige Indsender i Intelligentsseddelen for idag
har Ret i at jeg giver Avisskriveriet en god Dag maa saavel
Han som hans Herre "Majoren" holde mig undskyldt, om jeg
tager ham paa Ordet og altsaa ikke uleiliger mig videre med at
stille en impertinent Nysgjerrighed tilfreds.
29de October
Henr. Wergeland

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE