HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

DEN 29DE NOVEMBER
Statsborgeren 3. des. 1837.

   Det er denne Dag idag -- Polens Revolutionsdag -- den
Time hvori Peter Wysocki og hans Haandfuld unge Medsam-
mensvorne brød ind i Storfyrstens Pallads og jog ham flygtende
fra Warschau og det Land, der i 15 Aar havde stønnet under
hans Jernhaand. Den bør erindres i ethvert Land med Vemod
i og Haab om, at "Polen dog endnu ikke er forloren" uagtet den
29de Novbr. 1830 ikke har havt nogen lykkelig Aarsdag, og at
d.III,b.3,s.358   med det øvrige lidende Europas Befrielsestime ogsaa dets vil
slaae. I Tillid til at vore Læsere dele Følelser med os for det
ulykkelige Folk meddele vi nogle Træk af dets Lidelser og
Heltemod, saaledes som de ere udkastede i en Polakindes
Mindeskrivt over den polske Revolution og Befrielseskamp.
   [Her følger forskjellige meddelelser fra frihetskampen i Polen.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE