HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIL "THEATERETS HISTORIOGRAF"!1
Morgenbladet 28 nov. 1837.           -- -- "Theatrets Historiograf?"
           Det Navn ei klinger slet, om du dig selv det fødte.
           Et høfligt Publikum betjener sig deraf;
           thi plumpt dit gamle var: "Theatrets Tøvebøtte".

d.III,b.3,s.352  

           Velan! og ret betænkt, du er Historiograf;
                      thi fremmede Kilder nok betjener du dig af.
           Og som Filosofus du kan ei negte, Ole,
           at stærkt du hælder til en reen eklektisk Skole.
           Dit Eget? -- Ve Enhver, som vil med Trods og Kneb
           forglemme, hver en Fugl maa synge med sit Neb!
           Man ofte vistnok af dit Eget lidt iblandt,
           omtrent som Erter graae iblandt de gule, fandt.
           Men hvordan det saa er, saa trefold Ve Enhver,
           som ei, at Mask er Mask for bare Miskmask seer.           Dengang dig nobelt Navnbegjær
           j      og frem af navnløs Masse,
           hvi greb du kun en udslidt Fjær
                 i Nellas Skidenklasse?
           Hvi gjorde du, beskedne Fæ,
           ei af dit eget Emningstræ
           et større Glimmernavns Trofæ?
           Hvi gjorde du dig Selv ei flux,
           til Astronom, til krandset Dux
                 i store Skjaldes Klasse?
           Thi visselig du mere slet
           til alting andet ei, end det
                 du valgte dig, kan passe.           Anonymus! du troer formodentlig, vor Stad,
           som dig har døjet i saamangen vammel Rad,
           der ret dens Taalmod har paa Pinebænk udstrækket,
           vil blive for dit Navn, om det kom til, forskrækket?
           -- Beskedne unge Mand, til Rucio overlad,
           at troe sit Æselskab med Ryggens Teppe dækket!

Henr. W -- .

1  tilbakeForf. af disse Linier er af Theaterkritikussen i den Const. (som har
negtet deres Optagelse) betitlet "en Konge for Frøer", fordi han skal have
deeltaget i Udpibningen af "Østergade og Vestergade" -- hvilken for-
mastelige Handling han da ogsaa begik da Teppet var vel nede, uden just
at spørge Recensenten om Tilladelse dertil. Nu vel da, Ole
"Frøkonge" kaldes jeg. Ei galt; thi du, min Kjække,
er ei den første Frø, som jeg fik til at qvække.
H. W.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE