HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ADVARSEL!

(Indsendt.)

Statsborgeren 23. nov. 1837.

   Dersom din herrnhutiske Pharisæer ikke lader mig med
Fred, eller fornærmer et agtbart Korps, som jeg elsker i den
Grad, at jeg meer end een Gang ved festlig Leilighed og stor
Parade har laant de Godtfolk min egen Nathue, og som til
Gjengjeld har udnævnt mig til Kapitain ligesom i Spanien den
hellige Antonius: skal jeg rumstere saaledes med din syndige
Hovedblok og paa dine tomme Hjernelofter, at du ikke saa
snart skal glemme
Nissen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE