HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REDAKSJONELL OPLYSNING TIL ET INNSENDT
STYKKE OM FREMMEDE HÅNDVERKERE]

Statsborgeren 19. nov. 1837.

   Med det i No. 20 Indsendte om Uforskammetheder af frem-
mede Haandværkssvende har det, efter de Oplysninger Red.
har indhentet, forsaavidt sin Rigtighed, at det ikke var deres
Foresatte eller, som Opsatsen udtrykker sig, Mestersvend eller
Opsynsmand, som deri gjorde sig skyldig, men en Underordnet,
hvis slette Adfærd i det Hele har vakt hans Foresattes og Med-
arbeideres Misnøje, og bevirket, at han efter al Sandsynlighed
ikke paany vil søge Emploi i dette Land, som han ogsaa har
forladt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE