HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

DANMARK
Statsborgeren 22. okt. 1837.

   -- En Stolemager Dessau i Aarhuus i Jylland har i Fore-
ning med Flere besluttet til Foraaret at udvandre til N. Amerika
og indbyder til den Ende til at indkjøbe et Skib ved Aktier paa
1000 Rbd. Over Opfordringen dertil læses:


           "Svære Tyngder, Lidt at fortjene.
           Værre det bliver Dag for Dag.
           Følger os, Brødre, Herren vil tænde
           atter vor Arne, bygge vort Tag."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE