HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL "OM
HURRAER FOR CHEFER"]
Statsborgeren 28. sept. 1837.

   [Innsenderen hevder at både officerer og mannskap bør i forveien få
meddelelse når "en Opinionsyttring" i borgerkorpsets navn skal finne sted.
Redaksjonen legger til:]

   Saavidt Red. har hørt, bleve Officererne virkelig adspurgte
ved sidste Mønstring for Stiftamtmanden, om der skulde raabes
Hurra for ham. Hurraet var virkelig ogsaa svagt, skjøndt for
stærkt efter Omstændighederne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE