HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIL HR. LEKTOR SCHWEIGAARD
Statsborgeren 14. sept. 1837.

   Saavidt man veed, er Hr. Lektoren den eneste, som for Tiden
befinder sig her, af den Constitutionelles navngivne Redaktører.
Hvorledes kan da Hr. Lektoren finde sig i at anonyme1 Pøbel-
knegte -- thi Personer af bedre Qvalitet kunne de ikke være --
den ene Gang efter den anden besudle hans Blad, saaledes
som nu atter paa den uvittigste og nedrigste Maade er Tilfælde
i Idagsnummeret i Opsatsen til Oplandstidenden, navnlig i
Stænket over Flyvebladene og deres Forfatter?
1  tilbakeGudbevar's er V...... n eller B...h R.......d eller Søddrengen, ihvor
usle end ellers, Pøbelknegte da, om de lyve og skjælde lidt eller om de
praktisere hvad de lære hos Papen? Det hører netop til.
Correkt. Anm.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE