HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NATIONAL-TAKNEMMELIGHED
Statsborgeren 14. sept. 1837.

   Under denne ironiske Titel forelægger det svenske "Afton-
blad" sine Læsere følgende Paafund, der maaskee hos os ogsaa
d.III,b.3,s.275   kunde fortjene Efterligning, især da vi neppe mangle passende
Portræter.
   "Til Irland indføres nu i tusindviis fra de Engelske Steen-
tøisfabriker af et Møbel, som ei ret vel kan undværes i noget
Sengkammer. Paa Bunden af dette saa høist nødvendige Kar
sees træffende fremstillet Portrætet af den berygtede Lord
Lyndhurst" -- de Engelske Højtoryers Høvding -- "og hans
Navn er sat derunder med store Bogstaver."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE