HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM STOCKHOLMS-REISEN I 1830]
Den Constitutionelle 8 sept. 1837.

   Forfatteren af det mig Vedrørende i dette Blads Dagsnum-
mer opfordres til at præstere sit Beviis for at min Reise til
Stockholm i 1830, om ikke directe saa indirecte, skal være fore-
taget i Supplikationsøiemed.
   7de Septbr.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE