HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[POSTMESTERES PARTISKHET]
Statsborgeren 31. aug. 1837.

   Det er ikke saa sjeldent, at Postmestere vise en Partiskhed
for og mod forskjellige Tidender, de skulle forsende. Som et
Bidrag til at standse saadant Uvæsen, indtage vi her følgende
af den vel redigerede, i Kristiansund udkommende, Romsdals
Amtstidende:
   [Her følger artikkelen fra ovennevnte blad.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE