HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM LEKTOR MUNCHS EKSAMINASJON]
Statsborgeren 24. aug. 1837.

   Det var ikke afvejen, om Lektor Munch mandede sig noget
op under sine Examinationer, navnlig i Geografi, ved nuvæ-
rende Examen Artium. Han maa dog upaatvivlelig kunne gaae
noget mere udenfor Almueskolernes Syvskillingsgeografi, end
der er Tale om at han gjør mellem selv Dem, der dog ellers
kunne nyde godt af saadan lemfældig Behandling. At pege paa
Danmarks Kaart f. Ex. og spørge hvad Landet er, og ledsage
Svaret med et vedbørligen alvorligt: Rigtigt! meget rigtigt! kan
nu være en Overgang eller Indledning som saa til dybere ind-
trængende Spørgsmaal om Landet; men saa at lægge den ven-
lige Harelab over Sjælland og spørge om det er en Ø eller Fast-
land (hvorpaa atter efter et rimeligt Svar et: Rigtigt! meget
d.III,b.3,s.239   Rigtigt!) synes at være mere afpasset for en Almueskoles nedre
Klasser end for en Examination inden de akademiske Skranker.
Det var heller ikke overflødigt, om Hr. Lektoren ved, at udvide
sin Examination i Verdenshistorien og den nyere, bidrog noget
mere til at ændre Formeningen om, at der nu ved Universitetet
vel kan være overflødigen sørget for vor gamle Historie, mens
det mindre godt er det med hine andre Historiens Dele.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE