HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[INNLEDNING TIL SKILDRING AV STATEN NEW YORK]
Statsborgeren 6. juli 1837.

   Udvandringerne henlede Opmærksomheden paa Nord-
amerika, Vi tro derfor at følgende Beskrivelse over Tilstanden
i Staten New-York ikke vil være uden Interesse.
   [Her følger en skildring av staten New York.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE