HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.200  
DEN CONSTITUTIONELLE'S
Statsborgeren 29. juni 1837.

   Skarndynge voxer i den senere Tid i en saa betænkelig Grad,
at dens smukke Personale "de ægte Kavalerer med Pariser-
kjoleskjøder og Lokkerne indsmurte med Rosapomade," trues
med at begraves deri. Eller skulde de med Dessein højne den
saa, for derifra med større Klem at prædike den Sybaritisme,
vamle Blødhed og det outrerede Lapseri, som de, med den Iver,
hvormed man kaster sig paa noget nyt, bestræbe sig forat give
Publikum Smag paa. De komme da til at staae i tilknæes, og
den Herre maa vogte "Pariserkjoleskjøderne," som lader Kava-
lerer "more sig med paa et Bal at trække med Læberne i -- paa
Skjødet siddende Damers Øreflipper." Morgenbladet har be-
mærket denne nye Tendenz hos disse Intelligenzens Odelsbaarne
til at vælge sig Skandalen til ejendommeligt Felt, og det -- med
en fornærmelig Tillid til Publikum -- medens den i lang Tid
har kimet i Bladene efter Abonnementshjælp. Vi havde ondt af
disse Avertissementer, som døde hen i mindre og mindre Typer,
og tænkte med Bedrøvelse paa, at Don Ranudo allerede havde
afskaaret sig Bagskjøderne, indtil vi, af et Stykke om Præsten
Kjelstrup i Aas, fordi han havde tilladt sig at givte sig med
sin Tjenestepige, opdagede, at man lagde an paa at erstatte
dem af hans Præstekjole. Hos ham har den Cst.nelle da faaet
nok at bestille paa Gaarden, nemlig at sope den og Fjøset reent.
Hertil, saavelsom til Bladets eget Behov, er det vi give os den
Ære at forære Redaktionen et Par højst nødvendige Redskaber,
hvilke hermed følge:


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE