HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 4. juni 1837.

   I Grefsenaasen har nogle Steenbrydere gjort et Fund efter
Ola Høiland af omtrent 4000 Spd. i Pakker. Der mangler endnu
14,401 Spd. 60 &bmskilling;.
   -- Hovedmatrikulerings-Lovkommissionen er ophævet og Be-
sørgelsen af den nye Matrikuls Trykning er overladt til Kapitain
Blichfeldt og Fuldmægtig Plesner, den Første med 3 Spd. 24 &bmskilling;
daglig i Diæt, den Sidste med 330 Spd. i aarlig Gage saalænge
Arbeidet varer -- en Gagering, der passer sig for norske Em-
bedsmænd.

   [Derefter er gjengitt noen kongelige resolusjoner.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE