HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.182  
[LOFTHUUS BØR ERINDRES]
Statsborgeren 4. juni 1837.

   Den vestlandske Tidende indeholder en meddelt Karakteri-
stik over Bonden Tvedt af Ombli i Raabygdelaget, der roses
som et Exempel for sin Bygd. Fra samme Egn var den under-
trykte Almues Talsmand Christian Jensen Lofthuus, som Datids
Despoti dræbte ved tiaarigt Fængsel paa Agershuus. I Aar og
i denne Maaned er det 40 Aar siden han saa døde; og burde
ikke Nedenæsboerne og Raabygdelagingerne med Flere for
hvem han offrede sig, erindre ham paa en eller anden passende
Maade?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE