HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

RIGSTIDENDENS SYMPATHI

(Indsendt.)

Statsborgeren 18. mai 1837.

   Der gives mange Slags Sympathier til i Verden, og gamle
Rigstidenden maa derfor ogsaa have sin. En saadan for det
gode gamle tydsk-danske Adelsvæsen antager jeg det er, naar
jeg under "Frankrig" seer tale om Hr. von Molè, Hr. von Passy,
Hr. von Sauzet o. s. v. Den har en gammel Reminiscents om,
at Statspersoner -- for hvilke man altid bør vise dyb Respekt --
skulle have et "von" foran Navnet, -- og at tale om franske
Ministre uden at vise en saadan Respekt -- Gud bevar's! det
vilde dog være altfor galt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE