HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.169  
[NOTER TIL S. SIVERTSONS ARTIKKEL "FESTRIMERE"]
Statsborgeren 11. mai 1837.

   [Sivertson skriver at han "indbilder sig" at "der nødvendigen maa en
ikke liden Grad af Aandsfattigdom, Mangel paa Karakteer og fremfor alt
Mangel paa sand og ædel Selvfølelse til, for at være en god Leilighedspoet."
Wergeland skriver i noten:]

  
? Red.

   [Sivertson kritiserer følgende linjer i et dikt av P. A. Jensen:
           "Til ham den største Naade kom:
           En Lærer i Guds Helligdom."

   Sivertson kaller dette "Nonsens". Wergeland skriver:]

   Mon ikke Meningen er: at han blev en Lærer, o. s. v.
Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE