HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 4. mai 1837.

   -- Man beretter, at det ifjor ved Hønefossen paabegyndte
Dampfartøi, bestemt til Fart paa Tyrifjorden, skal gaa af Sta-
belen førstkommende 17de Mai, og bære dette folkekjære Navn.
Intentionen gjør isaafald Dhrr. Ejere ligesaamegen Ære som
Inventionen, idet denne glade Scene, som egnet til paa enhver
Tid at give Anledning til en Folkefest, vil forhøje det Høitide-
lige og Glade ved den, som, saavidt vides, plejer aarlig paa hiin
Dag at feires der paa Stedet. Det Samme vil ogsaa finde Sted
ved Vigersund, hvor den siges at skulle anløbe samme Dags
Eftermiddag. Imidlertid negte vi ikke, at vi ikke ret kunne tro,
at ogsaa Maskineriet skulde saa hurtigt kunne sættes i Anven-
delse, om det end skulde være muligt, at det alt var anskaffet,
og Fartøjet virkelig alt være færdigt.
   -- Agers Sogneselskab feirer 17de Mai, ifølge Lovbestemmelse
paa dets Samlingssted Smedstad ved Aftenselskab og Bal, hvor-
til Indbydelse er udstedt.

   -- Under de synkende Omstændigheder, hvori man fra de
fleste Steder hører at Sogneselskaberne befinde sig, tro vi at
burde meddele følgende Bekjendtgjørelse med Opmuntring til
at tage et saa godt Exempel tilfølge:

   [Her kommer årsberetning fra "Ide Sogne-Selskab".]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE