HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ISTEDETFOR TRÆSNIT

(Indført efter Forlangende.)

Statsborgeren 16. april 1837.           X. Saae Du i Bladet Torsken vel, som spy'de Kathekesen?
           Y. Ha! ha! Jeg har ham selv der seet med Brillerne paa Næsen.           Chor:
                 Finkeldampe stige
                 Spøgelser sig snige.
           Du leer, men o lee ikke mere!           X. Saae du den Ræv, som sneg sig ind i Næstens Brændviinspande?
           Y. Ak, Verden har da vide faa't, at jeg bedrog min Grande!           Chor:
                 Finkeldampe stige
                 Spøgelser sig snige.
           Du leer ej, og leer ikke mere.           X. Dog Helvede langt meer end du sin gode Lykke priser.
           Y. Ak, Verden veed, hans Gjenfærd sig hver Midnat for mig viser.           Chor:
                 Finkeldampe stige
                 Spøgelser sig snige.
           Du leer ei, men Helvede desmere.d.III,b.3,s.154  

           X. O seet man har, at, Hjerte, du er sort!
                      Og bag et Skilt du skjules maa,
           Som siger, jeg har ene gjort,
           Hvad der er ædelt, godt og stort.
           Gid jeg det kunde snarlig faa!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE