HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.152  
NORGE
Statsborgeren 13. april 1837.

   [Først blir referert en notis fra "Bergenske Merkur" om innsamlingen i
Bergen til Eidsvollsminnet.]

   -- Sildefiskeriet er nu sluttet. Det til Udførsel i Bergen dispo-
nible Udbytte angives til 125 à 130,000 Tdr. Det hele indkomne
Beløb til 180,000 Tdr. hvorforuden ogsaa haves endeel oplagt
for Bergens Regning paa Leden. Det er saaledes et godt, ihvor-
vel ei udmærket Fiskeri.

   -- Kristiania Politi soper ikke alene Torvet etc. men ogsaa sig
selv reent i nedenstaaende Bekjendtgjørelse, som vi uopfordrede,
af Kjærlighed for "audiatur & altera pars," indrykke, med Be-
vidnelse om, at Opsatserne i dette Blad ikke har een og samme
Forfatter:

   [Her kommer en redegjørelse for saken fra politikammeret.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE