HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REDAKSJONELL NOTE TIL EN ARTIKKEL AF
S. SIVERTSON OM FESTRIMERE]
Statsborgeren 13. april 1837.

   Red. underskriver ingenlunde denne desuden uklare Dom.
Der er megen Fornuft i de fleste af de Poesier, Inds. dadler.
Heller ikke kan noget være fornuftigere end hvad han siger
Liremændene foretage sig; og hvad det hæderlige betræffer, da
burde han vide, at de gamle Barder eller Skjalde netop fore-
toge sig det samme, nemlig at synge til Maden for Jarl eller
Konge, og at vinde Guld og Gunst af dem og Berøm af Gjæ-
sterne. Inds. skulde ogsaa vogte sig for at spotte med Følelser,
som netop ere Principet i den Digtart, og ganske vist skulde døe
af Mathed, om de ikke ideligen ringedes tillive i saa smukke
Vers, som vel kunne gjøres hertillands.


           Saaledes man paa Jagten efter Myg
                 i Veir og Vind
           kan regalere med en Dask, en styg,
                 sin egen Kind.

Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE