HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


SVERRIG
Statsborgeren 5. febr. 1837.

   NB. I en nylig udkommen "Resa genom Sødra Lapmark,
Jemtland, Throndhjem och Dalarne i 1834" roser Forfatteren,
Dr. Engstrøm, "Normændenes ei alene storartede, men ogsaa
hensigtsmæssige og vel vedligeholdte Veianlæg mellem Jemt-
d.III,b.3,s.103   land og Throndhjem, hvor der forhen kun var en Gangsti."
"Nu -- fortfarer Svensken -- er Veien derimod heelt igjennem
saaledes bygget, at et Artilleritrain af Feldtkanoner uden Van-
skelighed derpaa kan frembringes, og det er vel muligt, at den
i dette Øjemed kan blive overmaade nyttig længe førend man
ønsker eller synes at formode det." Ja det er vel muligt. Pas
da Banken! Ingen norsk By, paa Halden nær, har, uagtet for-
rige Tiders slette og for ufremkommelige agtede Grændseveje,
været stort oftere attakeret end Trondhjem.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE