HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[ANMERKNING TIL EN INNSENDER
SOM ROSER "ALLEHANDA"S STANDPUNKT TIL ET
FORSLAG AV HERM. FOSS]
Statsborgeren 19. jan. 1837.

   Timeo Danaos etc.
Korrekt. Anm.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE