HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


CST.NELLES BERETNING OM EN ORKAN

(Indsendt.)

Statsborgeren 8. jan. 1837.

   Hvad vor "Constitutionelle" i Nr. 330 beretter om Orkanen
i November er -- rædselfuldt.
   Tænk! Orkanen gik saavidt i sit blinde Raserie, at -- "Selv
Prindsen af Oraniens Søn" fik et Saar -- og et hollandsk Træe
-- maaskee endog et blødhjertet Lindetræe, var saa fremfusende
i at lyde Orkanens Bud at falde, at det ikke engang tog sig i
Agt for en "Alexander"; eller, da Træet berettes at have været
"omblæst", maa det have reist sig igjen eller væltet sig frem,
for at saare denne ophøjede Person, og da bliver det ikke Ufor-
sigtighed og Mangel paa tilbørligt Hensyn, men snarere dema-
gogisk Ondskab; hvorved Begivenheden endnu bliver horriblere.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE