HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


Henrik Wergeland

[UNIONSSUKK]
Statsborgeren 18 des. 1836.

   Ved at læse Dagligt Allehanda af 12te d. maatte en Nor-
mand
udstøde dette
d.III,b.3,s.70  
Unionssuk:                              -- -- Min søta Bror
                      Tilvisse det maa briste, som hænger daarligt sammen
                              -- Amen!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE