HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


ATTER "EN PHARMACEUT FRA KJØBENHAVN"

(Indsendt.)

Statsborgeren 11. des. 1836.

   -- Atter igjen "en Pharmaceut fra Kjøbenhavn" anmeldt i
Aviserne af en af disse mange af hans velanbragte Landsmænd,
der paa vore Egnes Bekostning have trængt sig ind i denne nok-
som indknebne Levevei og der fæstet fast Fod for at hale Andre
daraussenfra ind efter sig! Det er godt, at Kunsten, efter dens
Navn og Væsen, giver meget at bestille med Urter, saasom dette
skal ingen ringe Indflydelse have paa at gjøre Karakteren from
og godmodig, og der isandhed udfordres en god Portion heraf
hos dem af vort eget Lands Børn, der taalmodigen maa see sig
meer og meer udestængt fra denne Levevei af Fremmede, der
trække ustandseligen herind som Myrer, der have faaet Gangen
til en Sirupskrukke og hvis kraftige Anbefaling, især hos de
mange Danske, der alt sidde inde med vore Apotheker, er at
de ere danske. Denne Frombliven grunder sig ikke alene paa
en Analogi fra de Umælende; og man tør haabe, at den ikke
gaar til den Yderlighed, at vore Pharmaceuter miste Mælet over
saaledes lidtefterlidt at blive reducerede fra rette Børn til Sted-
børn, der ikke have Lov til at finde sig hjemme i eget Fædrene-
huus.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE