HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


STATSRAAD COLLETT KOMPLIMENTERET
AF BORGERNE

(Indsendt.)

Statsborgeren 11. des 1836.

   Aviserne have berettet, at afskediget Statsraad Collett blev
komplimenteret af Hovedstadens Kjøbmænd alene for det For-
holds Skyld, hvori han i længere Tid som Chef for Tolddeparte-
mentet havde staaet i til dem. Omendskjøndt Handlingen, ved
denne Indskrænkethed i Motiverne, saaledes er saa ganske uden
Betydning og saa uskyldig, som den vel kan være, saa maa
man dog ikke tro at den var uskyldig nok for Alle. Men det
fortjener et NB, at de af Kjøbmandsstandens Fornemste, som
d.III,b.3,s.69   ikke troede at burde være med, netop vare de af dem, som vare
-- svenske Riddere. Altsaa Æresmænd om ikke Hædersmænd.
Var det et Tilfælde at det netop skulde træffe paa dem?

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE