HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[OM NYTT OPLAG AV H. N. HAUGES SKRIFTER]

(Indsendt.)

Statsborgeren 4. des. 1836.

   Af Morgenbladet seer man, at der ønskes kjøbt Hans Nilsens
Hauges Skrifter til Opbyggelse for Brændeviinsbrænderne i de
Dage, som disse ikke maa drive deres Næringsveie. Indsenderen
heraf har nok enkelte af disse, for ret mange Nordmænd saa
korrekte og smagfulde Værker, men han har langtfra ikke alle.
Det vilde maaske være godt til Civilisationens og Kulturens
Fremme, om et nyt Oplag blev foranstaltet trykket. Saadant
Foretagende vilde ventelig lønne sig særdeles godt, saameget
mere, som Pluraliteten i visse Forsamlinger lader til at være af
den samme Mening. Det nye Oplag kunne formeentlig mest
passende tilegnes Herr Svanøe eller andre værdige Gudsmænd
og gamle Koner.
Jonas Fisker.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE