HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[SPØRSMÅL TIL BYRÅCHEF BERNHOFT]

(Indsendt.)

Statsborgeren 1. des. 1836.

   Bureauchef m. m. m. Bernhoft erklærer i den Constitutionelle
angaaende Taksigelsen i sidste Statsborger, fordi han ogsaa er
saa artig til Gjengjeld at regalere Publikum med interessante
Nyheder fra hans Principal Hs. Exc. Statsministeren, at han
"modsiger dette, fordi det er Løgn."
   Vover Hr. Bernhoft at opfordre Indsenderen til at udtale sig
nærmere og detaillere noget derom? Vover Hr. Bernhoft?

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE