HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[BYRÅCHEF BERNHOFT OG STATSMINISTEREN]

(Indsendt.)

Statsborgeren 27. nov. 1836.

   Det er behageligt at erfare, at Hr. Bureauchef med meget
mere Bernhoft der, som bekjendt, trolig og i al Uskyldighed
bringer Hs. Exc. Statsministeren Nyheder fra den Hjemstavn
Høisamme elsker saa saare og yder saamange Velgjerninger,
ogsaa betænker Publikum med interessante Nyheder fra Hans
Excellence. I den sidste Tid meddeler Hr. Bernhoft saaledes et
Brev, hvori der, navnlig om og i Anledning af Hr. Pastor Hessel-
berg, findes de elskværdigste Hjerteudgydelser, som ret ere
egnede til at forsone Publikum og overtyde det om at Hs. Excel-
lence er et ligesaa godt Menneske som genial Politiker. En saa-
dan Mellemmand er unegteligt det ypperligste Middel til at for-
bedre Forholdet mellem Hs. Excellence Statsministeren og Na-
tionen, der i den sidste Tid er blevet saa slet, at det umuligt
synes at kunne vedvare. -- Og siden vi tale om den Ene, saa
kan man og tale om den Anden. Derfor -- Hr. Politimester
Richter, behag at underrette Publikum om for Hvem De af og
til tager Afskrivter af den her i Hovedstaden cirkulerende Sub-
skriptionsliste til Constitutionsstøtten?
24de November.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE