HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 23. okt. 1836.


   N
orge. Statsraaderne Collett og Diriks søge Afsked. Om den
Første tør vi med Vished sige at han tager almindelig Tilfreds-
hed med sig. Og den Sidste er saaledes ikke ganske uden For-
tjenester af Oplysningsvæsenet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE