HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833FOLKEBLADET
No. 8. Tirsdag den 21de Februar 1832.

Gjør Hvermand Ret og Skjel;
men Armod vel.

              BLA BAKOVER
   BLA VIDERE