HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

d.II,b.6,s.458   KORSFÆSTELSEN
1.
GANGEN TIL GOLGATHA
(
Jesus
vandrende til Golgatha med Korset.
Præster
.
Pilatus
.
Vagt
.
Folk
.
Jesu Disciple og
Veninder
.
Akadiel
ovenover).En Præst.           Godtfolk! Ei nu! hvi slæbe I jer frem?
                      Til Golgath er ei Gangen tung for Alle.
           Marsch!Pilatus.                 Standser -- Ha, nu agtes ikke jeg;
           men Toget gaaer alligevel. O dette
           er Skjebnens brede Strøm -- jeg flyder med.Præster.           Hvad! Hyle I Kvinder? Heller Sejersfløiter!
           Som bævende blege Skygger Folket synes
           at henglide drømmende. Eja! vi sværge:
           det er ei en Drøm! det er ei en Drøm!
           Marsch!Pilatus.                       Staa! -- hem! hem! -- de gaae
           alligevel . . Ja det er Skjebnens Strøm,
           som river Alting med sig: Sol og Stjerne,
           som flammende Meduser nærved Bunden,
           og dette Kors og Jesus, liig en Frivil
           udslynget paa en Kvist, og jeg -- o liig
           en raadden Stub, der mægtet ei at modstaae,
           -- o ve, og Sommerfuglen sad paa Stubben --
           og Alting drivende . . Alt stille drivende
           mod Dybet.Præster.                       Fremad, frem! I burde dandse;
           og Han, som bærer, Han,
          
d.II,b.6,s.459              om Skuldren brast end, skulde dandse med.
           Marsch!


Pilatus.                 Stands! stands! Jeg byder staae!
                       
(
Toget
standser.
Jesus
segner iknæ).

           . . Ja sandelig jeg troer den brister.En Mand.                             Ja,
           hvor sagte vi end gaae, jeg troer, vi gaae
           for hurtigt.Pilatus.                       Hør, du gode Mand,
           et Raad jeg veed derfor: du Jesu Kors
           skal bære.Manden.                       Nei, for Alt!Præster.                             Oh, Jesus aarker.Pilatus.           For Alt? Du er hans Ven, dog vil du ei,
           endskjøndt hans Skulder brister næsten, bære
           hans Kors den Rest af Vejen opad Hejen?
           Det er en Skam at røre ved det Træ?
           For ikke -- kan jeg troe -- at have Deel,
           end med en Fingerspids, i Jesu Død,
           endskjøndt alligevel den Jammer skeer,
           og skjøndt du sparer ham en Lidelse?
           Det er Plebejer-Kjærlighed. Hvor falsk
           en Almufølelse!Manden.           Ja, ja! -- Jeg vil ei. -- Prætor, det er nok!

d.II,b.6,s.460  

Pilatus.

(afsides)           Plebejerens Viljefasthed mig beskjæmmer.
                      -- O havde jeg dog sagt som Denne:
           stat pro ratione voluntas!
          
(høit)
Nu skal du! Tving den Tværbuk, Vagt!Manden.           Det Eneste, ei Cæsars Vælde kan,
           er, Mandens "Vil" at tvinge, som tør døe.Pilatus.           Det skal du!

(afs.)
Ak, hvo Magten har,
           er kraftløs, om ham mangler Vilje.Jesus.           O Simon, let din Næstes Kors! Den Byrde
           ei tynger; thi du lægger da dit eget.
                       
(
Manden
tager Jesu Kors.
Toget
gaaer fremad).

           Stamfader til en troende Slægt, du bærer
           med Sorg mit Kors; din Æt vil kysse det.Pilatus.           Ha, Viisdom nu med Døden alt paa Læben?
           Hvor underordnet synes ham ei Døden!Præster.           Ha, Golgatha! Golgatha see vi! Der straaler det!Jesu Veninder.           Ak Golgatha! Ve! der sortner det!Pilatus.
(seer forskrækket mod Bjerget).           Ha Golgath? Stedet? Nei, et Skridt ei længer!
           Er det der alt? Jeg svimler. Stands! Nu vel!
           Jeg vil dog hevne mig! Se denne Tavle
           skal skinne over Jesu Kors:
           der staaer i trende Sprog hans Udaad.

(En Tavle slaaes paa Korset)

d.II,b.6,s.461  

Præster.           Forhaanelse! Der staaer jo ligefrem:
                      "Den Nazaræer Jesus, Jødekonge!"
           Forandre det dog til: "som sig udgav for!"Pilatus.           Forandre? O, jeg har forandret nok!
           Nei, Hvad jeg skrev, det skrev jeg!

(skynder sig bort)Præster.           Afmægtige Harme!Røst i Folket.                             O hans Tjeneste
           fortjener, at I taale dette.Præster.           Ha Golgatha! Golgatha see vi! der straaler det!Jesu Veninder.           Ak Golgath! Golgath! Der sortner det!Præster.                 Du kneiser imøde
                 du Bugnende, Røde
           af Israels bedste Purpur og Grøde.Jesu Veninder.           O gid du kunde som Taagen flye,
           forsvinde som Ørknens Sky,
           opløst blive for Øjet borte,
                 du Svullne, Sorte
                 af Israels Brøde!
                 med Dræbtes Been
                 du overstrøede,
                 Blodoffersteen!Præster.           De hvidnende Dødningepander ere
           en Krands om Golgath af Perler skjære,
          
d.II,b.6,s.462              det blussende Bæger, hvor Alteret slukked
           sin Tørste, hvor Templet sin Kraft har drukket,
           og nu skal drikke -- o Bæger brus! --
           i Jesu Blod sin Sejers Ruus!


Jesu Veninder.                 Engang vil Gud
           af Jorden slette dig, Golgatha, ud,
                 du stinkende Klump
                 af levret Blod!
                 En bundløs Sump
           skal vise det Sted, hvor du stod.Præster.           O Golgath, du Hane ved Zions Porte,
           med blodrøde Fjedre blandt midnatsorte,
                 hungrig du efter din Føde gol.
           Du ruger aarvaagen midtover Helved,
           hvor høiest du er imod Skyen hvælvet
           huler sig under dig ud Scheol.Jesu Veninder.           O Jordens Djævle bebygge
           med blodige Kors din Top.
           Dog, Golgatha, i din Skygge
                 avler du Lyset op.Præster.                 O, Golgatha nu
           til Zions Tvebroder døbes du.
           Oplad din Strube! Thi Israels Præst
           med kosteligt Kjød vil dig made.
           Ja blotte dit Hoved; thi Israels Præst,
                 paa din Døbefest,
           i Frelserens Blod vil dig bade.
                 Bered dig! bered!
           Vi bringe i Korset en Viekvist med.

d.II,b.6,s.463  

Jesu Veninder.           O Golgath -- nei vil du, Aljorden,
                            da bære saa svar en Synd?
           End er der Tid -- forsynk i Dynd!
           forsvind som Skyen kløvt af Torden!
                 Ak, er du sandelig et Bjerg?
           o Golgatha, et steenhaardt Bjerg?
           Nei gab, og slug dem op og sværg:
           "jeg er ei et Bjerg, men drivende Mulm.
           . . Nu driver jeg bort -- ha, Zion, Farvel!
           Nu brast der en Byld paa din Sjel!"Præster.           Bær, Jesus, selv dit Kors! Det er din Vandringsstav!
                 Vi staae ved Pandestedets Rod:
                 ved Golgatha, din store Grav!
                       Nu stige vi op,
                       at krandse dens Top
           med Roser af dit Blod.Jesu Veninder.           Med Graad vi toe dens Fod.Jesu Disciple.

(afsides)           O Rædselssted! o Sted forbandet!Jesu Veninder.           O Kvindesorg, hvad kan du Andet,
           end Skrig med stille Graad at blande?
           end vride Hænder og forbande?Jesu Disciple.           Tys! Derfor tør den rase fri.
                 Men vi? men vi?
           O, hvis vi sørged, som os lysted,
                 da snarlig brysted
           sig Golgatha med vore Liig.

d.II,b.6,s.464  

Jesu Veninder.           Ak, Mandens Jammer
                      bør være Ørkenen i Flammer.
                 Dens flyvende Baal
           hvile først ved naaede Maal.
           Men usle, usle Jesu Venner, der
           bag eders Mesters Liigtog snige jer
                 med blege Neb!
           Hvi ei befrie med mandigt Greb?
           O, havde vi kun Mandens Arme
           og Mandehærder for Kvindebarme!
           Men magtløse Kvinder kun ere jo vi.
                 Og derfor taale
                 de Mordere vi skraale!
           De tænke, vi tie, naar Alt er forbi.Jesu Disciple.           De røbe os. O ve, de røbe. !Jesu Veninder.           O tappre, tappre Jesu Venner,
                 hvor ere I?
           I blege Fjæs eders Mod I svøbe!
           Ingen af jer meer Jesus kjender.
           Han døer -- o evig, evig Skam!
           Paa Golgatha de myrde ham!
           Snart er det forbi, forbi, forbi!Jesus.

(tager Korset)           I Salems Døttre, græder ei for mig! . .Jesu Veninder.           Ja havde Kvinden noget Stærkere
           end Graad? -- o elskte Mester! . .Jesus.           Græd over Eder selv og eders Børn!
           Thi Dage skulle komme, da de ville
          
d.II,b.6,s.465              til Bjergene sige: falder over os!
           til Højene raabe: skjuler os! skjuler os!
           Thi, gjøre disse Døgnets Sejerherrer
           saa med det grønne Træ, hvor ville de
           da handle med det tørre?


Jesu Veninder.                             I Disciple,
           han mener Eder.Jesus.                       Ja, det er min Sorg!
           Hvis Frygt ei naged mig for Disse, da
           med Jubel hilste jeg mit Golgatha,
           som Ordets Sædjord, Frelsens sikkre Borg!Præster.           Gaa, Jesus, med Korset, din Vandringsstav!
           Se her er Golgath din høje Grav!
                 Nu stige vi op,
                 at krandse dens Top
           med Roser af Frelserens Blod.

(Stige op paa Golaths Øverste med Jesus)Jesu Veninder.           Hans Venner græde ved dens Fod . .
           O nei -- de flye! O evindelig Skam!
           O redder! . . Forbandede! bæve I nu?
           Nu? Nu? O! o! Paa Golgath de myrde ham.
           Bæve I? tie af Sorg eller Skræk
           nu, nu, da de rive ham væk? --
           de rasende, syndige Præster,
           væk, væk for at sønderrive jer Mester?
           O skynder jer, stærke Mænd!
           river af Korset ham ned igjen!
           . . En Kvindes Forbandelse kan
           udblæse al Marv af dig, Mand!
           De nagle ham -- o! de nagle ham alt!
          
d.II,b.6,s.466                    Vi høre jo Slaget
                 rædsomt gjentaget,
                 der indkløver i
           Hænder og Fødder den blødende Spalt.
           Skynd da! o skynd da! Forbi! o forbi!
(Ile til Højens Øverste)

Akadiel.           Forbi med Haabet, I ømme Hjerter!
           Men ei forbi med den Elsktes Smerter.
                 Han langsomt skal lide,
           at ud hans Kjærlighed talt kan faae;
           i seige Bloddryp hengaae hans Kvide,
           at Verden blues for evigt maae.
                 I Himlen høres
                 som hellig Kimen
                       de Nagleslag.
           Med Stormens Fart over Jord de føres,
           og anmelde tonende Morgentimen
                 for Frelsens Dag.

2.
JESUS PAA KORSET
(
Jesus
korsfæstet paa Golgathas Top mellem de to
Stimænd
.
Jesu Disciple
,
Moder og
Veninder
, samt
Præster
,
Krigsmænd
og
Folk
rundtom Korset.
Akadiel og
Aander
ovenover).Præster.           Triumf! Nu Offret er bragt!
                 I Skjændsel svøbt,
                 i Smerte døbt,
           er Offret for Altrene, Offret for Thronerne
           paa Golgatha, Dødens Altardisk, lagt.
                 Sejren er vunden!
           Den Verdensbefrier er bunden
           til Korset -- den vældigste Scepter-Vaand,
                 der løftedes end
                 i Præstehaand
          
d.II,b.6,s.467              selv op over Drotten, vor kronede Svend,
                 og over Nationerne!


           Den Aande, som trued med pralende Mund
           at ryste de Jordens Templer igrund,
           den bortdunster nu i gysente Suk.
                 For Folkets Skare
                 nu Guds Søn bare
           er krandsede offrede Syndebuk.
                 Og Korsets Nagle
           i Frelserens Blod tør graadigen sagle.
           Ak, sandelig, Du est jo høinet til Sky,
           til Golgathas Top over Salomons By?
                 Og Israel tigger sit Liv:
           "du Blod-Kobberslange, ak Helse os giv!
           Messias, Guds Søn, ak Frelse os giv!
                 lad Himlen, du loved,
                 frembryde paany!
           Forvandl til en Sol dette tornede Hoved!
           Thi vi den Morgen, du helligt svoer
                  -- somom din pralende Tunge var
                 dens Lucifer klar --
           at bringe den gamle, sukkende Jord,
                 maa see indsvunden
           kun til en blegnende Sky paa Munden.
                 . . Vi Orme-Kryb, vi
           tør sværge dig, Stjerne, den er forbi!"           Saa spotte Skarer med klappende Hænder.
                 Og Alteret brænder
                 saa høit som før.
           I Offerets Røg, der Sandserne fanger,
           men ei i en luftig usynlig Anger,
           seer Mennesket nu sit Syndeslør,
                 med Ro som før.Disciplene.           Nu frygte vi ei, da vi -- o ve!
           vor Mesters Hjerteblods Farve see.
          
d.II,b.6,s.468              Ja nu, da hans Bloddryp vi tælle og sanke,
           vi tælle ei Slagene Hjerterne banke.


Stemmer.                 Hvi gjorde vi Dette?
           Hvad have vi gjort! Hvad have vi gjort!Stemmer.                 Forsilde at spørge!
                 forsilde at sørge!
           Kom! Terninger kaste os Sorgerne bort.Stemmer.           O ve os! han lider ei Dette medrette.Stemmer.                 Vi glemme vore Synder
                  -- det er en talløs Skare --
                 for denne ene svare!
                 Forsoningen begynder,
                 naar Angrens Taarer stride
                 for Jesu Fødder glide.Jesu Veninder.           O Falske, o først de blodige Hænder,
                 mod Himlen I vender,
                 maae fakkelbelyse
           hver syndefuld Vraa under Hjerternes Rod.
           Men se, I ved selve Tropæen jo gyse?
                 I zittre og fryse
           med Haanden i Frelserens lunkne Blod?
           Men Vi med glædebrændende Hjerte
           omfavne vor isnende Smerte . .
                 O ja, vi bede, vi vide,
           at snart skal vor Mester ei lide;
           men ile til Seiren herfra, herfra!
           Men I, hvi frydes I ei som have
           den Seir, Eder Præsterne gave?
          
d.II,b.6,s.469              O, skynder jer! feirer tog Seiren!
           Den varer ei længe: den varer kun til
           det martrede Hjerte staaer stil.
           Hvi blegne I meer end vi?
           -- Ha, Syndens Jubels Henveiren!
           Ha, Syndens Jubels Forbi!


Stemmer.           Ja ve os, Syndere! ve!Jesu Veninder.                 Hvi raabe I Ve?
           End er jo Golgatha eders Tropæ!
                 Hvi slaae I det Bryst,
           der nyligen raabte med vilden Lyst:
           "Han døe! han døe, den Israels Drot,
           med Korset til Scepter og Golgath til Slot?"
           O bi til han døer -- forband dig da, Røst!
           og led i Fortvivlelsens Hyl efter Trøst!Stemmer.           Vi vide, at ene det samme Hjerte,
           vi gjennembored med Staal og Smerte,
           kan tilgive os -- o, det kan ei: thi
           han er jo et Adams Barn, som vi.
          


Jesu Veninder.           O Ruelse, seer i dig Selv du ind?
           Vel! seer du i Frelserens dødblege Kind
                 dit eget Billed,
           i Blodet din egen Taare nedtrillet,
           da skal du som Vi, snart skue
           i Frelserens dødblege Kinder
           en stjernehvid Englevings Tinder
                 af glittrende Lue --
           see dem at folde sig ud
           paa jublende Hjemfart til Gud.

d.II,b.6,s.470  

Stemmer.           Vi arme Syndere vide jo kun,
                      en Synder ei selv kan sin Udaad forgjette;
           men ene den samme kjærlige Mund,
           vi tvang i hans Kval at forstumme,
           vort Liv, vor Død, vor Frelse kan rumme.
                 Tilgav han Dette,
           den Blod-Synd, vi mod ham forbrød,
           da Gud vil Synden udslette,
           da Gud os Forsoningen bød.Jesus.           Tilgiv dem, Fader! Ei de vide, Hvad de gjøre.Johannes.           O hørte du, Frelserens første Ord
           paa Korset tilgav og forsonte dig, Jord?Jesu Moder.           Ak, kan du, myrdede Uskyld, tilgive,
           da mister din Mo'r en guddommelig Søn.Akadiel.                 O Jordens Jesus, ei ilive
           var du saa høi og reen og skjøn,
           som nu i denne Stund,
           da du -- o Guddoms-Kjærlighed! --
           med blodløst Hjertes døende Mund,
                 tilsmilte dine Bødler Fred.Jesus.           Min Moder, se din Sønnearm!
           Johannes, se din Moders Barm!Johannes og Jesu Moder.
(omfavnende hinanden)                 Vi Jesu Arveskifte fik.
           O, Kjærlighed, naar er du arm?

d.II,b.6,s.471  

Disciplene.           O, hørte du, Frelserens første Ord
                      paa Korset tilgav og forsonte dig, Jord?Mennesker.
(nedknælende om Korset)           Vi hørte, vi hørte den Tornekronte,
           den blødende, døende Frelser, forsonte
           bodfærdige Hjerte, med Gud, med sig Selv.
           Den Angrende bæver ei meer for sin Sjel.Disciplene.                 Til Eder han talte
           den Slægtens Forsoner,
                 I Lænkekvalte
                 I Millioner!
           I Jesus, o Adamsæt, du
           dig Selv i din Reenhed besku,
                 saa skyldløs du var,
           da Palmer i Eden Brødet dig bar.
           Din Høihed, forlængst forsvunden i Oldet,
                 ud har sig foldet
                 I Jesus saa reen,
           som dengang du straalte om Adams Been.
           Et klarere Guds-Billed ikke du faaer,
           end dette, som naglet paa Korset staaer.
           Ei klarere fremstraaler Gud hernede,
           end i den Sjel, som døer af Kjærlighed.
           I Jesus, o frelste Menneskehed,
                 du Gud da tilbede!
           Thi Jesu Dyd er Afglands af samme
                 Alhelligheds Flamme,
           der var fra Begyndelsen, tændte i Ødet, og tænder
           evindelig Verdnernes Række,
           for i den lyse Stjernehær at have
           Vrimler af hvide Uskyldigheds-Hænder,
                 der jublende ud
                 af Ødet sig strække,
          
d.II,b.6,s.472              at takke og tage Algodhedens Gave
                 af Almagtens Gud.
           I Jesus da, Menneskehed,
                 din Høihed tilbed!
           Thi Jesus er Dyd . . O Dyd, du lærte
           at være skjønnest, naar du leed.
           Thi, o, naar er du meer ophøjet,
           end med et sønderrevet Hjerte,
           med Blod, ei Graad, i Øjet?
           end paa dit Smerteskors?


Stemmer.           O, dydigste Menneske sørge jo maa:
           det ei, som det burde, Jesum kan naae.
           Hvo er det, som ei i sit Inderste finder
                 syndfulde Minder,
           og ikke maa bede: "o Gud,
                 en Engel send ud!
           Hans Broder i Støvet sin Vinge har brudt.
           Han hjælpeløs jamrer, af Haabet forskudt.
           O tænd mig en Stjerne paa Himlen igjen!
           Der, der maa jeg eje en Ven!"Disciplene.           Da løfte han Øjet mod Himlen! Han vil
           Forsoneren skue der, kjærlig og mild.
                 Den strenge Dommer
                 som Frelser kommer,
                       I Engles Hær,
                 med Korset til Spær,
           med Naadens Balsamhorn i sin Haand,
           hvormed han salver den syge Aand,
           der famlende finder en Sti af hans Blod,
           og reiser sig op ved hans Thrones Fod.Akadiel.                 Menneskeaandens brogede Hylle,
           Nettet af Aarer, som Aanden omskylle,
          
d.II,b.6,s.473                    blander sin spraglede Ild,
                 sit brændende Farvespil
           i Aandens rene Klarsyn og gjør
           den til Fantasier som før.


           Men hisset vil Aanden selv dømme
                 Sandhed og Drømme,
           skille alt Falskt fra sit Haab,
           klarne den dunkle Fromhedens Trang,
                 som i de Troendes Raab
                 sig saa fantastisk udsang --
                 denne, som troer,
           Forsoningens søde Mysterium boer
           i Jesu Bloddryps smaa Rosenskaaler,
           hvis Purpur Golgathas Kors omstraaler,
           liig Tjørnen begravt i sin blomstrende Flor.
                 Hist vil han finde
                 Forsoningen lukket
                 i Aanden inde
                 i Angersukket,
           Jesu Histories hele Ve
           fuldbyrdet i sit Inderste see.
           Hver Kamp for Dyden i Menneskehjerte
           er Jesu Moder i Fødselssmerte;
           hver Dydens Tanke, i Hu fremskjød,
           en Frelser er i Pjalter fød;
                 hver Dyd betvungen
           en Frelser haanet og gjennemstungen;
           et seirende Offeralter hver Last;
           men Angeren, se, en Forsoner selv,
                 til Menneskets Sjel
           med blinkende Taarer naglet fast!
           I Angerens Graad Brøden henrinder
           som Jesu Ve med hans Blod hensvinder.
           Men Menneskets Sjel i sin Styrke flammer,
           sin Villie, sin Aandevinge den strammer,
                 og Angeren hensynker bag
           dens Idræt, bag Aandevingernes Slag.
          
d.II,b.6,s.474              . . . O da, naar den seer,
           at Angeren ei evindelig er,
           naar Menneskets Sjel i Betragtningen naaer
           den Tinde, hvor den i Taarer forstaaer,
           at Aanden ved Ydmyghed soner sig selv
                  -- o da er den Sjel
           Frelseren liig i den hellige Stund
           Himlen ham aabnes, mens Jorden Farvel
                 faaer fra den blegnede Mund.


           Saa fatter støvbundne Abiriel reent
           som Aanderne hvad Evangelet har meent.
                 Saa er det han troer.
           Saa ædlest Abiriel, Frelserens Sjel,
           indstraaler i Alle igjennem hans Ord,
           og spreder den Phuniel-Skygge, der stedse
           omgiver Abiriel med koglende Kredse,
           der Aanden snart følger i gjøglende Former,
                 som tusmørke Tvivl,
                 snart rundt den sig ormer
                 i Sværmerens Smiil.Disciplene.                 Af Kjærlighed han lod
           for Sandheds Sag sit Hjerteblod.
           Vi ikke tale da? Vi bæve for hans Sti?
           O Vi se meer i dette Blod end I!
           For Os bekræfted han, for Alle sonte.
                 Det er et Glædesbud,
           som gjennem Jesu Vunder tonte
                 til Os og Eder ud.Stemmer.           Hvi skulle vi da offre meer?
           Det Uskyldsoffer det sidste er.Præster.           Det sidste Offer? Ha, trælkede Slægter,
           til Offerrækker I selv jer indvie!
          
d.II,b.6,s.475              Det sidste er sidste Jesu Forfægter.
           Da mættet, forsonet vil Alteret tie.
                 I Præsters Chor
           det flammer da ene igjen,
           som Vredens Tunge blandt Dynger af Been,
           vidtover en øde, men helligere Jord.
(Mulm udbreder sig)Jesus.           Min Gud! min Gud! Du skulde mig forlade?Præster.                       Vanvittige Hob
           som Lit til en Synder har sat!
                 Hørte I ikke hans Raab,
                 at Gud ham havde forladt?Disciplene.           Saae I ei Alle, han hylled sit Ord
                 i et døende Smiil?
                 Den sidste Tvivl
           om Frelsens Seir i hans Suk bortfoer.
           See I ei denne stigende Nat?
           Naturen selv hylles i Sørgeflor.Præster.           Seir? --
                 Ha, Spaadom, sandsagde du?
           Vi Navn maa da skifte, ei Magt, ei Hu!
           Ha, sære Vanvid! hvad Sejer, naar
           i Kjæmperens Hjerte Staalet staaer?
           O dumme Trælle, Seir, naar end,
           som Oldets Piller, de Jordens Bedste,
           Aljordens Vise og Drotter og Præster
                 staae ubetvungne igjen?
           Stig ned af Korset! Da Jordens Præster
           og Jordens Herskere troe dig, Mester!

d.II,b.6,s.476  

Disciplene.           Messias i Krybbe, i Pjaltelagen,
                      af fattige Hyrders Hilsen modtagen,
           Messias paa Graasteensbolster besku!
                 Du Kronte, du Rige
                 os Arme da sige,
           hvor høit vel i Himmelen skattes du!Anden korsfæstede Stimand.           Ja, ret! stig ned af dit Kors!
           og frels dig selv, Messias, og Os!
           Som Jordens Konger og Præster,
           skal Morder og Røver da troe dig, Mester.Første korsfæstede Stimand.           Ak, frygter Du ei Gud endnu?
           Vi lide kun vor Ret -- men Denne?
           O Han, han faaer en Synders Ende,
           skjøndt end han heel sin Uskyld har,
           som dengang Barn jeg Synder var.
                 O Herre, fromme,
           naar i dit Rige du mon komme,
           kom arme Esau da ihu!Jesus.           Du skal mig did idag ledsage.Stemmer.           O, Grav, din sorte Læbe
           ei tør os kalde Dødens meer.
           Vort Dødssuk er et Bliv.
           Tyrannen kan ei længer dræbe.
           I pine; Pinslen er kun Fødselsveer
                 for nyt og bedre Liv.
                 I Hjerterne Fred
           Forsoneren fra Korset dryppede ned;
           igjennem hans hellige Ord
           Gud selv gaaer frem med lysende Spor.
          
d.II,b.6,s.477                    Og nu ifra sin Grav
                 de friske Levende
                 for Døden bævende
           Udødelighed den Døende gav.
           O Menneske hvad er du vorden,
           som Frelsen har arvet: Himlen paa Jorden!
           i Visheden om din Udødelighed
                 hvad Englene veed.


Jesus.                 Det er fuldbragt!Jesu Veninder.           O Jesus! Jesus døer!Disciplene.                 Hans Smerte ender.
           Hans Fryd begynder, og hans Sorg fuldender.
           Ja "Smerte-Ende" er nu Dødens Navn,
           og "Fred" er Navnet paa de stille Kræfter,
           der røre sig i Gravens dybe Skjød.Akadiel.           Alt Engelens Ving fra hans visnende Haand,
           straalfjedret, med Morgenens Kraft, sig spænder.Jesus.                 I dine Hænder
           min Fader, jeg anbefaler min Aand.Akadiel og Aanderne.           I Hviftet af sit sidste Ord
           udglittrer Jesu Aand saa reen
           fra mulmede Korses dødmørke Been,
           mod rolige Himle mod Aanders Chor
           fra bævende, blodige Jord.

d.II,b.6,s.478  

Stemmer.           O Jesus! O rædsomme Nød!
                      O Jesus, vor Frelser er død!Jesu Veninder.           Ei død! Ei død! Vor Ven,
           du aabne dit Øje igjen!Disciplene.                 Han hævede sin Røst;
           og, som et Blomster visnet,
           sank tornet Hoved paa hans Bryst,
           og Øjet brast, da Hjertet isned,
           og kjøligt Vand af Vunden flød.Mennesker.           Ve! Jesus, vor Frelser er død.

(knæle om Korset)

Akadiel.           Mennesket stirrer studsende paa
           hans brustne Hjerte, nu Mulden graa.
                 Det stirrer forvildet
           sig blind paa Korsets døde Billed.
           Ja see I det Smiil, der paa Læberne kom
           som endnu dem flyder straalende om?
           Himlen var alt for hans Øje oprunden.
                 I Dødssekunden
           Sjelene fælde sin Evigheds Dom.
                 Sig Himlene bøje
           nedover den Dydiges bristende Øje.
                 Hvo Helved paa Dødslejet seer,
                 ham bier ei Salighed her.Jesu Aand.           O, Straaler for Torne! Lys til Blod!
           En bævrende Fryd er min Hjerterod.
                 Her Lys, her Lyn
          
d.II,b.6,s.479                    er Øjets Syn,
                 og Aandens Øje
           Dybene gjennemlysner og speider det Høje.


Akadiel og Aander.           Hil dig, o Jesus, fuldkomneste Aand,
           Jorden har holdt i fængslende Baand!
                 Hil dig blandt himmelske Frænder!
                 Ohebiels Varme, livsaligen mild,
                 Abiriels høje flammende Ild
                       see vi i Frelserens Inderste brænder.
                 Hil dig, o Jesus! Fra Korsets Smerte
                 du taget er nær til din Faders Hjerte.
                 Din Saligheds Næring er sød og stærk:
                 Beskuelsen af dit seirende Værk.Jesu Aand.                 I Dødens Stund
           i Himlen jeg tænkte mig . . Tanken bar
           gjennem mørknende Kjød mig Selv saa klar,
           at end jeg i Flugten belivned
           med Glimt af et Smiil den blegnede Mund,
           skjøndt bag mig alt Hjertet hang dødt og stivnet.
           Et Dødssuk -- o Florvinge, neppe du hvifted
           paa Læben, før om du til Straaler skifted! --
           hidhvirvlede mig med Lysglimtets Hast,
           saa Øjnene bag mig smeltende brast.
           Men nye sig aabned i samme Sekund,
           der mægte at speide til Solenes Bund,
           mægte at følge Verdnernes Pegen
           med straalende Fingre paa Guddommens egen
                 Høihed, den Gaade
           Aandernes Tanke ikke kan raade.Akadiel.           De Ypperste derfor i Aandernes Hær,
           der omstraaler Jorden liig Gloriens Skjær
                 om bøjede Isse,
          
d.II,b.6,s.480                    de hilse dig disse
                 i Salighed Luende . .


Aander.           Med Andagt vi maae
           dig Jesus tilbede, det Tempel beskuende,
           det vi i Mulden byggede paa.Jesu Aand.           O himmelske Frænder, jeg kjender alt Eder.
           Du der Konfutse, Du Sokrates heder.
           Ah, Menou og Moses, Zerduscht og La,
           Israels store Profeter, I Alle,
                 Jesus maa Lærere kalde,
           hos eders Discipel paa Golgatha?
           Johannes blandt dem med Skjønformen fri
           for hver en Skygge af Melancholi.Akadiel.           Imellem de skumle Skygger, som blege,
           liig Skyer for Lyset, isammenvege,
                 da, Jesus, du straalte i Himmelen ind,
                       sku hist dine tvende
                       blodige Følgesvende,
                 ense af Daad, ei ense af Sind!Jesu Aand.           Ah, Esau, mindes du hvad
           jeg lovte dig, da du paa Korset bad?
                       Du angred histnede;
                 derfor Englene for dig bede.
                       Med klarnet Pande
                 du mellem de Salige dig da blande!           Men Du, hans Følgesvend, skumle Aand!
                 med matte Vinge for Morderhaand,
                 der flammed paa Jorden af Lyst til at dræbe,
                 Du vedblev at haane med dødblaa Læbe,
          
d.II,b.6,s.481                          at haane med døende Sjel;
                 thi er du ei værd i Forsoningen Deel.


           Men alle I angrende Aander forkynder
           jeg Frelsens Forsoning for Nag over Synder.
                 Samvittighedsmulmet maa komme i Glød,
                 søge at svide Pletterne ud.
                 For mat er dog Flammen;
                       Alle tilsammen
           lægges maa ydmygt i Naadens Skjød.
                       Et sønderknust Indre,
           ei Hovmodens Pukken paa Meer eller Mindre,
                       maa ofres til Gud.Usalige Aander.           Jesus! du Trøst har de Domfældte talt,
                 Helved husvalt,
                 Fortvivlelsen viist
           Vejen til Naaden, alt længe forliist.
                 Nu længer vi ville
           ei Synderne dølge stolte og stille,
                 dem aabent bekjende,
           blandede med dit velsignede Navn,
                 os haabende vende
           til Guds, til vor Faders barmhjertige Favn.

Præster.           Hvi tie vi? Jesus, vor Fiende er død!Stemmer.           Ja, Jesus, vor Frelser er død!Disciplene.           Ei Smerten os længer for Korset nedkuer!
           Vi Frelseren ei i det Livløse skuer.
           Hvi knæle for Liget, den slukkede Kjerte?
                 Forherliget luer
           Han Selv i vort Hjerte!

(De Knælende reise sig)

d.II,b.6,s.482  

Præster.           Hva skrækkes vi? Fienden er død!En Soldat.

(gjennemborer Ligets Side)           Ja Cæsar sværger i dette Stød,
                      der slog hans Hjerte, saa Blod og Vand udflød,
           at Jesus af Nazreth er død!Præster.           Jubler, jubler! det fremmede Lys
           i Templernes hellige Dunkle er slukt;
           hiin fremmede Røst bag Forhængets Tys
           nu Døden for evig har lukt.
           Ha, Vanvittige, bygge I end
           paa dette hensmuldrende Leer?
           Troe I, Galilæeren kommer igjen?
           Han er ei, og bliver ei meer!

(Mulmet indhyller Alt)Stemmer.           Betyder det Mulm: forbi er vort Haab;
           men Mulmet vender tilbage
           fra Trældoms og Løgnens Dage?En romersk Høvedsmand.           Se, Himmelen aander sin Kummer ud,
           og Skyerne fyldes med Jammersraab!
           Ja, Han, som vi dræbte, var vist
                 en Skyldfri, en Christ,
                       en Gud.Disciple.           O Overtroes Natøie, Hvad du seer
           ei Lyset, men Nattens Veirblus er.Præster.           Nu, Altre, indhyller Jorden i Røg!
           Kun Sceptre Slægterne skimte
                 igjennem at glimte,
          
FORRIGE
NESTE