HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 5. BIND: 1839 - 1842

SØKADETTERNE ILAND
LYSTSPIL MED SANG I TRE AKTER

del 2
d.II,b.5,s.26  
Sofie.           Dog gives der en oprørsk Ting,
                            den er -- en Piges Hjerte.Jeremias Falster.           Wiswas! Kun af romanske Sving
                 du slige Griller lærte.
           Sofie vær dog ingen Nar! Fornuften hør!Sofie.           Det er jo netop, hvad jeg gjør -- -- --

(Afbrydes af Frederik, som fra Sidedøren af raaber: "Sofie kom dog", hvorpaa hun iler ind.)Jeremias Falster.
(Ilende efter, men maa standse ved den lukkede Dør.)

   Hvad? Nei det er for grovt. Er jeg ikke Herre i mit eget
Huus? Er jeg ikke Herre i mit eget Huus? Nu du Naadsens,
hvor de støie der nedenunder! Ja bi mine Herrer! Og bi du!
(Truende mod Døren.)
Jeremias Falster skal vide at handle, hvor sex
Tusind i gode Penge staae paa Spil.

(Iler ud af Døren i Baggrunden.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE