HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 4. BIND: 1832 - 1837

HYTTEN
ELLER
KRISTIAN IIDENS AFREISE FRA NORGE
NATIONAL-HISTORISK DRAMA

del 3
d.II,b.4,s.227              Saa maa jeg være viis, og er jeg ei,
           saa vil jeg være. Det er Kraft og Viisdom.
           Og disse to forenede tilsammen
           med Nøisomhed, som i et Legeme
           Forstand og Karakteren, danne Storhed.
           Saa blier du stor, John Bratt, just i en Hytte.
           Men løs det Spørgsmaal mine sidste Aar,
           om jeg bli'er større eller mindre, naar
           jeg med en endnu mindre maa den bytte!
(Arnen blusser ud. Pause. Mørknen hvori Ridderens Skikkelse mere og mere taber sig,
medens Teppet langsomt falder.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE