HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 4. BIND: 1832 - 1837

   Kors! er dette en Opera?
   En Opera det? Nei min Mand! Og jeg reiser s'gu til Stockholm lel.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE