HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 3. BIND: 1830 - 1837

DEN INDISKE CHOLERA
DRAMA

del 2
d.II,b.3,s.158  
Guvernøren.           Kun at du mig bedrager. Tør du see
                      mig i mit Aasyn?Vakiti.                       Er det fælere
           end Dødens? --

(Løfter Stenen. Døden afbilder sig i fortrukne Træk i Vakitis Aasyn. Hans sidste Blik søger Guver-
nørens, da det ikke finder Francis'. Idet han styrter i Dybet speile alt samme Dødstræk sig i Guver-
nørens, og derfra i Johns. Nogle flye. Mellem dem Capitainen. Døden udbreder sig fra Ansigt til
Ansigt. Kun de Elskende reddes nedsjunkne i hinandens Favn.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE