HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 3. BIND: 1830 - 1837

DEN INDISKE CHOLERA
DRAMA

del 2
d.II,b.3,s.132              Alt Floden voxer -- nok, alt nok for bort
           at skylle Skillet mellem mig og Sami.
                             
(Aabner Porten. Raaber ind.)

           Sewaji!


Sewaji.                 Kommer Døden?Vakiti.                       Ja.Sewaji.                             Fra dig,
           Fakir?Vakiti.                 Fra mig. Fra Brahma. Salige!
           som døer i Ganges.

(Floden bryder ind. Pause)

           -- Hans Sjel er toet reen i helligt Vand.
           Han døde ei, ham Ganges tog tilbage.
           Om Vandet stiger op til Fængslets Hvælv,
           saa Boble knuses, har hans Sjel dog Rum;
           og naar det atter skyller ud, det fører
           den dog som rene Lotosblomme med sig.

(Støder fra og forsvinder.)Vagt.           Ve os! Os ogsaa sluge Floden; thi
           de Vantroe fatte ikke Brahmas Bud,
           og agte ei hans Hellige som Vi.

(Styrte sig i Floden.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE