HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS

MESSIAS
del 6
d.II,b.2,s.447              med Haan mod Offrets Helgd (thi du benægted,
           mod alle Jordens Præster, at i Offer
           er Menneske-Frelse) og mod Templet fyldt!
           Ja, siig, er dette ei din vrange Lære?
           Forbanded du ei Folkets Præster? skjændte
           de salvede Konger? førte Folket vild,
           ved dig at nævne deres Haab: Messias?
           Bekjend, du Synder!


Jesus.           Jeg lærte frit for Verden. Adspørg Folket,
           hvis du har glemt, hvad jeg i Templet sagde.En Træl.

(slaaer Jesus)           Er det et Svar til Israels Høipræst, du?Jesus.           Beviis mig Løgn; hvis Sandhed jeg har sagt,
           hvi slog du da?Judas.                             Ha, var ei dette Slag
           nok til at kaste Ydmyghedens Kaabe
           af dig, Messias? Alt jeg tvivler . .Ypperstepræsten.           Naar Blomsten er afkappet, hvi da staae
           igjen de magre Blade?
           Hvo ere disse Svage, du forførte?
           De Dømte, som dig fulgte? Dem du kalder
           din Lærlingskare, pryglede Messias?
           Hvo din Discipelskare, nævn os!Jesus.                                   Verden.

d.II,b.2,s.448  

En Træl.

(til Petrus)           Jomeer jeg seer paa dig -- ja, sandelig,
                      du er dog Een af dem . . ja --Petrus.                             Ondt mig ramme,
           hvis jeg dette Menneske -- Mon denne Jesus
           du taler om? -- har kjendt!Trælen.                             Dit Maal dog røber,
           du er en Galilæer. Det ligner Hanens,
           som svarte, da du talte.

(Jesus seer vemodig paa Petrus)Petrus.                             O -- min Frelser!
           O Blik! o vaade Lyn!

(gaaer ud hulkende)Ypperstepræsten.
(til 2den Stimand)           Frem, Mand! Du har et ærligt Øje -- Frem!
           Det slaaer ei Feil, at du har været mellem
           de Tusinder, som hørte Jesum. Tal!
           Vor Retfærd dig at vidne vil tillade.Anden Stimand.           Jeg sværger, at jeg hørte Denne der,
           som putter Slag i Lommen, sige høit:
           at han Jerusalems Tempel, som det staaer der
           med Kuppler, Grundmuur og Pillarer --
           det Tempel vore stærke Fædre bygged
           et halvt Aarhundred paa -- nedbryde vilde
           (ja tænk engang!) og gjenopreise i
           tre Dage. Hvor jeg loe, skjøndt Sligt var Haan.

d.II,b.2,s.449  

Ypperstepræsten.           Ja, blodig Haan!

(til Jesus)
Du svarer Intet?Første Stimand.           Jeg sværger: sandelig det Vidne lyver!
                      Jeg hørte disse Ord af Jesus, men
           han pegte paa sit Legem sigende:
           "en Guddoms Tempel!" Forresten veed jeg kun,
           at denne Vise . .Ypperstepræsten.                             Nok!

(afsides)
Før disse bort!
           De skulle døe med ham. Det klæder godt,
           at hænge denne nye Tiders Digter
           (som hver en usel Digter) op imellem
           to ikkestemte Harper. Trin nu frem,
           Du rene Ni-chor.Ni Helbredede.                             Ja vi vide Alle,
           at denne Jesus os ifra Spedalskhed
           har renset, hvilket, da ei nogen Læge,
           ei nogen Præst formaaed det, vel maatte
           ved Djævlens Kunster skee.Præster.                                   I have Ret!En Helbredet.           Jeg var med disse Ni den Tiende;
           men Dette veed jeg, at han bad til Gud
           (og det gjør Djævlen ei) før han helbreded.Præster.           To Øren imod Atten? Vogt dig!Ypperstepræsten.           Isandhed -- dette Alt er Smaating mod
           det Hovedspørgsmaal, Selv han maa besvare:
           Er du Messias? Svar!

d.II,b.2,s.450  

Jesus.                             Om "Ja" jeg svared,
                      I troe dog ei; thi I Messias haabe ei,
           der maa en Ende sætte eders grændseløse
           Voldherredømme over Sjelene.Præster.           Fordømte! .Trællene.
(slaae ham, spytte paa ham, holde for hans Øine.)                       Spaa os, hvem dig slog, Messias!
           Hvem slog dig nu?Judas.

(afsides)                             Nu veed jeg ikke, om
           jeg en Uskyldig eller en Bedrager
           forraadede; thi ei Messias er han.
           Dog -- vee! jeg mindes ei han gjorde Ondt.Præster.           De kalde dig Messias. Er du da
           Guds Søn? Vi dig besværge, at du siger os det,
           at vi dig kunne ære.Jesus.                             Ja, blandt Eder,
           isandhed Gud vor Faders Eneste.Ypperstepræsten.
(sønderriver sine Klæder)           I have hørt det: denne Usle har
           bespottet Gud. Hvad have vi da længer
           Beviis behov?Præster.                             Nei! Alle dømme vi
           dig, Jesus ifra Nazreth, skyldig Døden!

d.II,b.2,s.451  

Ypperstepræsten.           Pilatus laaner os sit Sværd.Judas.
(trænger sig frem)                             Til Døden?
                      I Romerens Haand? I rase! Ei til Døden?Præster.           End her, du, som din Herre os forraadte?
           Vi sagde jo, du længer ei behøvtes.Judas.           Til Døden? Vee mig -- jeg har syndet!
          
(vender Ansigtet bort fra Jesus)

           Messias, o min stakkels Herre -- O!
           De skulde til det Yderste dig drive?
           O, til det Yderste! ?Præster.                             Bort! bort!
           Du staaer ved samme Afgrunds Rand.Judas.           Jeg gjør ei -- Jo, jeg staaer ved en, du Djævel!
           Men mellem ham og mig, der er et Dyb.
           Ha, er du ei Messias, er du Jesus,
           den Israels rene Graad: Viis dig! viis dig,
           er du Messias! ha, det første Glimt,
           min Herre, af din Høihed lyser mig,
           at jeg kan finde dybest Dyb til Skjul.
          
(kaster Pengene til Præsterne)

           Der, Djævle, eders brændende Negle, som
           mig greb! Ak ja, ja jeg forraadte
           uskyldigt Blod!Præster.                             Hvad kommer Os det ved?
           Det bli'er din Sag. Du Sølvet har fortjent,
           Forræder.

(kaste Pengene til ham)

d.II,b.2,s.452  

Judas.
(styrtende fortvivlet ud)           Jeg vil døe! O jeg maa døe!Præster.           Hvad rager det vel os! hahahaha!
          
(reise sig op)

                      Nu vide hørende og døve Øren,
           at Israels Præster retteligen have
           dig, Jesus ifra Nazreth, dømt til Døden!(Præster. Trælle med Jesus lænket. Folk udenfore den romerske Statholders Bolig.)Præster.           Hellige Israel, vanhellig denne Fest
           ei ved at træde paa den Hednings Dørtærskel!
           Raab Hedningernes Høvding ud!Folket.           Hvad skeer med Jesus? Hvo tør binde Frelseren?En Træl.           I, see I denne Haand? Den slog ham: og
           jeg staaer endnu: Er denne Israels Frelser?Ypperstepræsten.           Det bedre er, at Een for Folket døer,
           end at det hele Folk fordærves.Præster.                                   Sandhed!
           Du hørte Jovahs Raad, o Israel.

d.II,b.2,s.453  

Folk.                             Hvad
                      mon mener han? Hans Tale, Israels Præst,
           lød lifligt for vort Øre: store vare
           hans Gjerninger i vore Øine; de
           vor Mund med Roes opfyldte. Ha, Hvad vil du?Præster.

(afsides)           Hvor er Pilatus? Sværdet flux maa drages,
           hvis ikke glipper Rovet os af Haanden.
           Gid Satan hedede den Romers Phlegma!
          
(høit)

           Han bier, forat haane os.

(Pilatus kommer)Pilatus.                             Undskylder: --
           min Portia var ei vel. Hun havde drømt
           Calpurnias Drøm: hun vaagned skrigende,
           da Cæsar sagde "ogsaa Du, min Brutus?"
          
(sætter sig paa Dommersædet)

           Hvad er til Tjeneste? I klage Denne?
           Han seer uskyldig ud.Præster.                             Hvis ei han var
           Misdæder, ei til Dig vi bragte ham.Pilatus.           Jeg veed, min Magt I hade. Nu, hvi dømme
           I ei ham efter eders Love?Præster.                                   Israel!
           Ha denne Hedning haaner dig! Du Romer,
           du veed jo, Israels Fyrsters Stav er brudt.
           Vi tør ei værste Udaadsmand dødstraffe.
           Og denne, trods hans blege Mine, er
          
d.II,b.2,s.454              en Saadan; ja den Værste blandt de Værste:
           blandt Cæsars Fiender. Han oprører
           det hele Folk, forbyder (trods al Folkeret
           og Israels Eed) . .


Pilatus.

(afsides)                             Hvor nederdrægtige!Præster.           . . at give Cæsar Skat; men lader sig
           af dumme Pøbel udraabe som Messias.Pilatus.           Messias?Præster.                 Ja, det er: til Israels Konge!
           Selv, som de Oldets Konger, drager han
           omkring og tager Hyldest kun og Gjæstebud
           som Skat.Pilatus.

(til Jesus)                 Du svarer Intet? Nu, mehercle!
           Du er en Stoiker. Du svarer Intet?
           Er du da Konge i Judæa? Nu,
           I Præster, svarer Manden: "ja!" Hvad saa?
           En fix Idee?Præster.                 Saa fix, at den ham nagler.Pilatus.           Følg mig da, Mand; thi Disse ville ei
           tillade mig at tale.

(Jesus gaaer med Pilatus.)Præster.           Du hørte, Israel, hvor din Fiende Hedningen
           forsvarede partisk den Dømte? Det
           han gjorde ene, forat haane dig,
           for, nægtende din Bøn, at vise dig,
           paa Israels Helg, hvor sjunken er din Magt.

d.II,b.2,s.455  

Folket.           Ha, gjør han det?Præster.                             Spørg ei! du saae og hørte.
                      Han klappede den Dømte mildt paa Skuldren,
           mens vi paa Jorden stamped. Ja, han vil
           din Trældom og din Afmagt vise dig.Folket.           Det skal han aldrig.Præster.                             Judas Løve, ha
           at bede Romas Høg om Benet, logrende!Folket.           Nei! -- bede?Præster.                             Knurr da Løve!Folket.                             Løven brøler.Præster.           Ret, Israel, brøl, saa Høgen slipper Benet,
           om ei din Sult, blot Lune lysted det.
           Reent ud: Brøl: "Jesus døe!" Det gjælder, at
           beseire Romeren og Israels Villie.
           Vee, Israel, det er længesiden du
           en Seier vandt!Folket.                             Ha, Romeren skal ei trodse.
           Nu skal vor Villie være tvertimod.
           Mens Øjet græder, raaber Munden: døe!Pilatus.

(kommer med Jesus)           Gaaer hjem, I Jøder! .

d.II,b.2,s.456  

Præster.

(til Folket)                             Hører I,
                      han jager eder hjem, den Fremmede?
           I maae ei træde eders Odeljord.
           Nu, trodser ham! imod hans Villie raaber:
           døe Jesus!Folket                 Jesus døe!Pilatus.                             Mod dette Folk
           Athenens ere som Billeder af Malm
           mod Vimpler. Blæser Vinden ifra den Kant?
           Ja Præst, jeg mener, at din Kaabe er
           nu bleven Æoli Sæk.Præster.

(til Folket)                             Han haaner Alt,
           hvad Israels er. Den Israel har dømt
           beskytter han; hvis Israel beskytted,
           da maalløst var hans Had.Folket.                             Lad Jesus døe!Pilatus.           I Folk, jeg har i Eenrum talt med Jesum.
           Han siger sig at være Konge, men
           i Riget, vore hellige Mysterier
           forgjæves ville give Grundlov, ja,
           i Sandhedens. Nu, deri feiler han;
           thi hvad er Sandhed vel? Forresten,
           (hvis jeg forstod ham) har han Trællen lært
           en Frihed, der har mere Liv end Stoikerens,
           og Herskeren at bruge Maadehold.
           Hvis man tilbunds i Jesu Lære gaaer,
           da finder man den gamle Thales' Perle
          
d.II,b.2,s.457   -- ja, hvis jeg rigtigt saae.
                      Reent ud: hos dette Menneske jeg finder
           ei Skyld.


Præster.                 Hvorledes! Er du Cæsars Statholder,
           og taaler, at han al Judæa sætter
           i Oprør, siden han fra Galilæa
           udgik?Pilatus.                 Vel! Er han Galilæer, sender
           ham da til Fyrsten. Jeg er glad, hvis jeg
           kan eders Sager slippe. Lad ham gjøre
           med denne græculus, hvad bedst ham lyster.

(De føre Jesum bort)(Jesus, Præster, Kongen)Kongen.

(afsides)           Det er forhadte Gaver Romeren sender.
           Han minder mig . . Ha alt er jo forbi?
          
(høit)

           Hvo mindes vel en Dands saalænge? Staa!
           staae der med ham! ei nærmere for Alting!
          
(afsides)

           Han ligner ham ei engang: Ham paa Fadet!
           Kom nærmere! Han er, ved Himlen, smuk!
           og ei forhæsliget ved dette Træk
           af Nattevaagen . . ja et græsk Profil,
           ei disse Jødeneb, liig Aadselgribbes.
           Jeg kunde elske ham som Gorgias.
           Dog, disse Præster gloe paa mig -- Hvis fast
           de gloe, da smelter Kronen.
                                   Jesus,
           -- dog, det er sandt, du er jo Konge? --
           høikongelige Broder! Pah,
           du Kjærlighedens Majestæt, jeg beder,
           se ei alvorligt paa mig! -- ja, jeg beder
           dig kjærligst mig forklare lidt i Kjærlighedens
          
d.II,b.2,s.458              Mysterium (du veed, vi Konger tidt
           paa Philosophien fuske lidt, imedens
           paa Kongedømmet Philosopher fuske)
           . . Jeg veed, du er i det Capitel hjemme;
           og selv jeg troed, at jeg var det, til
           du vakte Skruplerne hos mig, somom
           jeg ei forstod at elske.
           Er Kjærligheden -- vise Rabbi, hør nu!
           og afbeviis mig, om du kan, med Sætninger
           meer grundige, ei skarpe som dit Øjekast! --
           Er Kjærligheden -- Rabbi, sandelig
           din Mine staaer ei i dens Lexicon!
           Foragt? mon Dumhed? Nei! Dit Øjes Kulde
           er Nattefrosten. Var det end Foragt;
           da er jo den i Mine og i Stilling,
           fra Moses' og fra Jambres' Dage
           den Fægterpositur, en Sprenglærd tager
           mod Striderens Udfald? -- Kjærlighed:
           den, som beviser i Omfavnelser
           sin Sandheds Overvægt mod den, du præker
           (dog siden jeg beviser, at der er
           ei virkelig Modsætning til imellem
           min Kjærlighed og din) . . den ene sande
           -- thi alle Nerver raabe jo samstemmige:
           jeg hader ikke den, i dette Nu
           jeg favner: saaat Livet være maa
           en fortsat Kjæde af Omfavnelser,
           hvis det skal vorde idealsk, og ei
           som Dyrenes, der slaaes, naar de ei yngle --
           . . ja, Rabbi, er ei denne Kjærlighed,
           som Sværmere troe at brændemærke, ved
           at kalde den den dyriske, den physiske;
           skjøndt Aanden just er den, der føler Vellysten,
           idet den gjennem Kjødets Foraars-Rosensky,
           nedsæller som en Straaleregn sin Guddom
           . . er denne Kjærlighed ei Aandens Væsen
           og Salighed, som den er Støvets?
           Hvi skille Støv og Aand ad? Er ei netop
           hiin Kjærlighed den sande Harmonie
          
d.II,b.2,s.459              (thi mon i Elskovsøjeblikket Aanden
           hoverer over Kjødet?) som os viser
           det Verdens-alts Mysterium: den Eenhed,
           som er i Alt? -- Ha, har du Svar? --
           Hvis Sværmere sige: hisset er et Liv!
           hvis En, med raaden Gravlugt i sin Næse,
           tør fylde op med slig en yndig Drøm
           sin Mund: da maa han lære: Aanden hist
           et Legem faaer med Følelse og Vellyst,
           ei saadant som du drømmer gjennemskueligt
           som Menneskets Øine nu omtrent.
           Den er det sande Liv! Den Kjærlighed
           det Skabtes Svar til Skaberens: du er!
           "ja! ja, jeg er!" -- Ved Cæsars Liv indrømmet!
           Allivets Ord? Ved Cæsars Liv, indrømmet!
           Men tvende Dialecter lyde dog
           i dette Sprog: een Mandlig -- noget haard --
           een Qvindlig -- noget blød? . Nu, Rabbi,
           se ei saa koldt! bliv ei en skjærende
           Accent i dette Sprog, thi jeg forsikrer,
           dit smukke Ansigt gjør dig deri til
           et vakkert, ja et ret poetisk Ord.
           . . Ja hvert et Menneske er (som det er smukt
           og stærkt til) deri digtersk Periode;
           men hvert et Dyr kun simpel Prosasætning;
           ja Sommerfuglepar, naar ynglende
           det veires hen, kun to henslængte Udraab:
           et "Ei-hollah!" et "Eja-ha!" og andre.
           Se Dyrenes Elskovs-prosa skrives paa
           Solskinnets rene Blade; dog tør Nattergalen
           (kun for sin smukke Sangs Skyld) tegne sig
           som Omqvæd paa det mørke Nat-papiir,
           hvor Menneskekjærlighedens Poesie,
           med Sølvskrift og med rosengyldne Puncter,
           sig prenter helst, for klareste at straale.
           Dog nægtes ei -- forvirr mig ikke Rabbi! --
           at Mange, som i Natten burde lyse,
           blandt Fuglenes og Dyrenes Prosa paa
           Dagbladet slænge deres Stropher hen.
          
d.II,b.2,s.460              Nu, her er Knuden -- vend blot Øret,
           ei Øiet, hid! -- naar vi maae tale Sproget,
           (og det er hele Livet tvunget til;
           kun fangne Elefanter og Essæer
           er' stumme deri) mon ei Dialecten
           staaer til vort eget Øres Valg? -- Nu, svar!
           . . Du svarer ei? Vel, du forstaaer ei, skjøndt
           din Skabning og dit Ansigt siger, at
           i alle Tre, som jeg, du burde tale --
           Vel! Manden er den haarde Dialect;
           dog har han ene ei den rene Haardhed.
           For nu at vinde den: at blive til
           en dorisk Hymne, knytter han sig selv,
           som Periode, til en anden Sætning
           af samme haarde Vægt: Mand elsker Mand.
           -- Se Mig og Gorgias! -- Er Det ei Sprog-ret?
           Men elsker Qvinde Qvinde (thi alene,
           som Ord i den Alkjærlighedens Hymne,
           er Qvinden kun en Læspen) bliver det
           en sapphisk jonisk Sang. Er det ei Ret?
           -- Ha, Rabbi, vel vi komme i Disput:
           jeg seer, du lider ikke disse Theses.
           Du taler blot det rene Attiske.
           Vel! der er Vellyd og: det tales blot
           i Mands Omfavnelse med Qvinden.
           Det halvt er haardt, halvt blødt. O siig os,
           du doriske Ord, hvorledes lyder
           det joniske, du valgte! Mirjam? Rahel?
           -- O der er tusind Slige: Du maa vexle.
           Hvis ikke blier dit Liv, din Elskovs-hymne
           en tom Gjentagelse af tvende Ord.
           Nu vel, studeer det Attiske! Jeg vil
           imellem Doriske og Attisk vexle.
           Foragt dog ei mit Sprog, vi ere jo
           i samme Lærdom Mestre. -- Mester, du?
           Du kan jo ikke svare, ei bevise.
           Er denne ei den Kjærlighed du lærte,
           i Troper ene talende? Hvo tier,
           samtykker. Vel, vi ere enige.
          
d.II,b.2,s.461              Se Jesus og Herodes, Fiender
           som Majestæter, ere blevne Venner
           som Rabbier . . Omvendt -- da reent umuligt!
           Ræk Haand, min Broder? Nei? Du blues,
           fordi jeg dig beseired i Disputen?
           fordi jeg rørte ved den ømme Streng,
           bevisende, din Lære om en Kjærlighed,
           der viser sig i Dyder, eller hvad
           de Tegn nu kaldes technisk, sig til Min
           forholder som en luftig Sukken efter
           Omfavnelse til denne Selv.
           Ja er (som i de Græske Fabler om
           Dydshelte) ikke denne Endemaalet,
           og Det som Heltens Taalmod gjør saa seiglivet?
           En Elskerinde derfor stedse ligger
           i Baggrunden. Nu, du lærde Jesus,
           erklær dig for Herodes' Lærling; thi
           du seer jo klart, at jeg i Ord og Daad
           den sande Kjærlighed har lært; men du
           har nedstemt i din Lære denne til
           Velvillie. -- Fy!
           Nu, derfor maa jeg dog Pilatus takke,
           som sendte denne Original,
           at jeg ham kunde gjøre til Copie
           af mig. Gaa nu -- jeg ei fordømmer
           saa smukt et Ansigt. Gaa, jeg ei dig dømmer:
           thi Vi jo ere enige . . Og derfor
           jeg (liig en Doctor, hvem du kan bevæge
           til Alting, ved at sige: ja jeg indrømmer!)
           forglemmer, at du Kongerne fordømmer,
           beskyldende dem for, i deres Mag
           (somom man Andet har at gjøre paa
           den højeste Top, end hvile?) . . forat have
           fremynglet Lasterne. -- Ja gaa! -- Dog bi!
           Ifør ham denne hvide Kappe, at
           han som Candidatus kan beile og
           til Romerens Gunst . . Se Jesu Ryg
           er Fredsbrev fra Herodes til Pilatus!


d.II,b.2,s.462  
(Udenfore Domhuset. Præster. Folk)En Præst.           Hvor bli'er han af? Jeg frygter for Herodes.En anden Præst.           Oh, Rabbi Jochanan er med.
                      Han har et Kors i hvert sit Smiil for Jesus,
           fra den Tid Denne ham opvarted med
           Fortællingen om den barmhjertige
           Samaritan.En Præst.                             Vel nok! Men Kong Herodes
           kun leer ad Israels Præsters Sag. Han vil
           flux vise, ved at stemme med Pilatus,
           at kun hans Had var tvungen Gjengjeld for
           den stive Romers Ringeagt.En Præst.
(Bevægelse iblandt Folket)                             Ha -- hvad?
           alt Folket splittes. Ja, vi tabe Slaget,
           hvis ei Herodes' Lune var til Blod.
           Nu! lad saa være; skjøndt vi tabe da
           Fornøielsen af Mordets Øjeblik.En Præst.           Nei, Folket splittes ei. Det stimler sammen.En Mand.           O store Jesus! Ja, som selv du sagde:
           dig tjene Aanderne.En Præst.                             Hvad taler du?
           Ha dette er den Blindfødte!
           End gaaer du her omkring, Forskudte!
           Hvad er det?Folk.                             Judas! Judas!

d.II,b.2,s.463  

Præster.           Hvad? Judas? I hvilken Kro mon aagrer han,
                      og lader sig af Skyldneren tractere?
           Vi skylde ham ei Noget.Folk.
(slæbe Judas' Liig frem)                             I maae vide,
           om Denne kræver Eder.Præster.                             Bort! Ha, Judas?Folk.           Vi haabe, at han har betalt.Præster.                             Vi byde,
           at slænge Aadslet bort i Kulen. Hvi
           at vise os den Ækle? . Ho, betalt?
           Betalt et uselt Skriin for Penge
           til Satan har han kun. Og troer I, Satan
           er dummere end en Jøde? Nei han laaner
           kun uopsigelige Capitaler,
           saa Alt hvad man betaler ei forslaaer.

(Liget slæbes bort)En Mand.           Dog svar var Angeren.Præster.                             Dog kun Syndens Rente.Manden.           Og rædsom var hans Død: som om i Taage,
           og ei han vidste Veien, famled han
           sig frem fra Kaiphas' Huus; med skye Blinken
           han saae paa Dem, som vandred ham forbi,
           men stirred uden Blinken ind i Solen.
           Det lod somom han Templet søgte; thi
          
d.II,b.2,s.464              der standsed han, og lod med dødbleg Taushed
           i Templets Kiste falde nogle Penge.
           -- Jeg veed ei mere; thi jeg ham forlod,
           med Undren over Judas' Gavmildhed,
           før han udtællet fik; thi stedse seigere
           neddryppet Sølvet. Dog det lod ei til,
           han angrede sin Gave, snarere,
           somom i Evighed han gjerne tællede,
           somom han Noget ønskte at udhale.


En Mand..           Jeg hørte ham at tælle Ni . . ni . . ni
           og ty -- ve og -- Tre . . Tre . Tre . . Tre . . di . . ve!
           Men Klangen jeg i dette "ve!" ei glemmer.
           Det lød som stimled alle de Selvlydende
           omkring et "v" i. fælleds Smertes-chor,
           som "va, ve, vi, vo, vu, vy, væ,"
           isammen til en enkelt Lyd (som dog
           til Stamme syntes have Raabet: vee!)
           ismeltede; ja en enkelt ny
           Vocal ismeltede -- kun Skade, at
           den vanskelig kan udtales.
           Dog talte . . nei! dog hvined Judas den,
           og løb og hvined bort . . jeg fulgte ham,
           som Hajen Skibet gabende efter en
           Ulykke. Ja jeg fik den. Thi han knapt,
           med hundred Alens Forsprang var forsvundet!
           bag Skræntningen i Oliehaven, hvor
           han Jesus (O, jeg veed det nok!) forraadte,
           før -- hu, mit Haar sig reiste, som om der
           hans Aand sig skjulte -- jeg ham over mig
           saae svævende ophængt i Terebinthen,
           der luder frem som Klippens nikkende,
           smalhals'de Hoved . . og i samme Nu
           han drat.
           Det var som skjød den ene Klippe ham
           med skarpen Negl hen paa den anden: som
           om Klipperne saalænge kun ham greb
           til de fik kloret ham; men dog omhyggelige,
          
d.II,b.2,s.465              at ei han skulde døe, før mellem Nelderne
           og Tornene og Snoge-rederne
           i Dybet; thi, da ned han rasled der,
           den qvalte Luft i Lungerne foer ud
           i Hyl endda. Ja, Præster, Judas saae jeg
           at slide blind i egen Indvold; thi
           ham Ravnene forfulgte i hans Nedraslen,
           med Klageskrig, som var han dem frastjaalen;
           og, flux han naaede Bund, saa var' de der,
           og hakked ud (de valgte sig det Bedste,
           som de, der naaede Byttet først) hans Øine,
           og bar dem endnu levende, ei brustne,
           til Klippens Top. Der de nedsvælged dem,
           som var de Dugdraaber, og nedfoer efter mere,
           men kom til Kamp; thi Dybets Snoge,
           med ægget Harm og hungrige, somom
           de havde ventet ham, alt boede vrimlende
           i Bugen, sprettet op af Klipperne.
           I Dødens Øjeblik jeg Judas saae
           at hale ud en Slange af sit Hjerte.


Præster.

(afsides)           De tredve Sekler gav han da tilbage?
           Nu faae vi Raad til Synden at udsone,
           og det for Intet.Manden.           Jeg stod som lammet. Dog tilsidst jeg lod
           min Trælleflok ham slæbe udifra
           de seige Slanger hid. Jeg vil ham jorde.Præster.           Herr Joseph af Arimathia
           spar den Omkostning kun til eders Ven,
           til Jesus!Manden.                 I da ville jorde Judas?

d.II,b.2,s.466  

Præster.           Hvad rage disse Rædsler os?
                      Af Agtelse for eders Stand, Herr Joseph,
           vi hørte kun paa eders lange Snak. --
           Dog sandere den Taalmod skyldes heller
           vor Kjedsomhed; thi længe vi alt vente
           paa skjønnere Scener. Ha, der har vi Helten!
           I romersk Dragt? Ha, Folk, i blege Haan?

(Jesus føres indi Domhuset)Folk.           Hvor bleg . .Præster.                       Ha, Israel raaber ei?Folk.           Hvor bleg og syg saae stakkels Jesus ud!
           Gid meer end Skræk ei ramme ham!Præster.

(afsides)                                   Som Løven
           er Folket, feigt og sky (det kaldes Høimod)
           naar sig Gazellen krummer bedende;
           men rasende, naar Blodet først den seer.
           Ha, Israel, du maa see det!Folk.           Han gjorde aldrig Ondt; nei sandelig,
           han gjorde aldrig Ondt.Præster.                             I Utaknemlige,
           I saae da aldrig Godt af Præsterne?
           Hvo gjør, at end I leve, skjøndt I synde?
           mon Præsten ei, som renser? Jovah knuste dig,
           hvis over dine Hytters svulne Helveder
           ei Templet straaled reent. Men Altret er
           den Lod, som holder Ligevægten, saa
           I ei nedtynges af jer Synd. Det Vægelsind
          
d.II,b.2,s.467              er eders Vægtstangs Bævren. Derfor vi
           tilgive, og afpudse Templet nu
           som før: -- se Judas' Sekler, disse Blodpenge,
           ei skulle Templet smitte: vi bortgive dem.
           -- I prise ei? Er Gavmildhed ei Præstedyd?
          
(Stillhed)

           Mon disse Penge om til blodrødt Kobber
           forvandledes? Nei, sandeligen, Sølv
           saagodtsom Noget. Dog vi skjænke dem,
           at kjøbe derfor Jorden under Skræntningen,
           hvor den Forbandede nedbrast,
           til Jordeplads for trætte Pillegrime.
           Er Dette ikke Dyd? Da gaaer, og priser,
           med nazarenisk Vansind, Enken, hvis
           Eenskilling eders Mesters Tunge (o,
           den stedse-færdige) i høien Ros-klang
           uthamre vilde til en tung Talent.
          
(afsides)

           End ei ved Raab betegner Folket, at
           det, ledet som af vore Dyders Straaler
           vil følge os i Dybet. Ja besynderligt!
           Det maa nok have følt de fine Traade
           af vort og Judas Sammenvæv, der udflagred,
           da sig Synedriets Døre aabned, flyve
           sig ind i Øinene. Thi ellers pleier det,
           ved Kongers og ved Præsters Dyd forbauses,
           som om dem Mennesk-daad var unaturlig.
          
(høit)

                             Ha, I stolte Stoddere,
           ei see en Dyd i Rigmænds slængte Penge?
           Et Smiil af Engelen I ville have
           ledsagende den tørre Handling.
          
(Afsides)

           Hvor kommer dette Træk endnu vel fra
           den laveste Natur? End, Aand, ei død?
           Vi troede, at du herskende dig havde
           tilbagetrukket kun i Præst og Konge,
           saa disse Andre vare kun, som Fodskamle
           som døde Klodse, lette at beherske.
          
d.II,b.2,s.468              Og, da i hvertet Folkets Barn den gjenvaagner:
           saa forme vi den jo i Oldets Form,
           vi hamre jo, vi støbe i Opdragelsen.
           Og dog -- forgjeves! ?
          
(høit)
I Folk!

(afsides)
Ha, Dette lærte du
           af Jesus!

(høit)
Folk, vi vide, Du vil have
           et Godheds Smiil i hveren Gjerning,
           hvis du vil agte den. Vel! Veed du ei,
           at denne Judas var vor Fiende;
           thi han med Templets Fiende jo vanked,
           og det var Retfærd kun (og da ei Dyd)
           og hans Samvittighed, der, i dens Vaagnen
           som Søvnevandrer, os tilførte Jesus:
           Nu, milde og forsonlige, vi ere
           som Træet, der henrækker Olieblad
           til Judas, den vildfløine Fugl. . Ja, se,
           vi, milde og forsonlige, forunde
           ham første Plads paa Pilgrimsageren!
           Thi han en Pilgrim var, men vandrede
           paaeengang efter tvende Veirlys.
           -- Mon Præster øve Dyder ei som Jesus?
           Ja, siig det nu! Han vilde Os begrave,
           med Møllesteen om Halsen, ud i Havet,
           os Israels Sonere! Ha, Han hade ei?
           Hans Had opsluger Jorden, saa det tyer
           til Havet, forat tømme der sin Galde.
           Og Vi udsætte os for Himlens Vrede,
           af Kjærlighed -- vee! lad os ei udtale det! --
           forsørgende med Fader-omhu den,
           som Himmelen og Jordens Dyb forstødte.
           Vi øve Dyder ei som Jesus! ?
           -- Ha, Israel!
           Og have vi ei Templet, Jovahs Tempel,
           og Jovahs Alter, Jovahs Helligdomme,
           Forjettelserne? Ha, mon dette Alt
           opholder Jorden ei, saa ei den synker?
           Vei Dette, Israel! Har da Jesus Dette?
           Hvis end din Kjærlighed -- o vee dig, Israel,
           Du troer den er en Favn: den er et Dyb! --
          
d.II,b.2,s.469              hvis end din hule Kjærlighed, opfyldt
           med dette falske Skyggebilled af en
           Prophet opvejer Hiint, da læg til Dette
           den Rad af Israels Oldtids store Aldre.
           Mod disse har du Intet uden disse
           beruste Øieblik. Ja sandelig
           af Jesu søde Taler har du drukket
           en Opium-ruus, hvor Vanvids-syner vrimlende
           først folde Aldre for dit stive Blik,
           af brustne Kroner og af Lænkers Stumper,
           liig faldende Gnister, funklende,
           af styrtende Altre bævende;
           og saa en Alder, fuld af Drømmebilleder,
           som forestille frie Folk, der dyrke
           (som Jesus kalder) Gud i Aand og Sandhed.
           -- Vaagn Israel! hvi en saa farlig Drøm,
           naar du i dette Tempels Støtter har
           saa fast og skjøn en Sandhed? Vee, du vaagner
           ei før vi knække denne blege Valmu,
           der skjød saa lumsk fra Skyggen af vort Altar
           op til et Menneskhedens Tryllebæger.
           Du vaagner ikke før vi Jesu Blod
           indsprænge i dit Aasyn; ikke før
           vi vise dig i Jesu Hjerne, hvilken
           en ækel Saft du skylder dog din Ruus.
           Ha Dyd, som Jesus, øve vi; og dog
           ei nok? Men Templet eie vi; og har
           da Jesus, den forhadte Romers Yndling,
           -- ha Israel hørte du? -- et Tempel til
           din Lye?


Folket.                       O herligt er dog Israels Tempel!Præster.           Velsignede Israel! Og du skulde taale
           at Capitolet, Hedenskabets Throne,
           forhaaner det? Vi ere Zions Tunger;
           og Tungen veed vel hvo fornærmed Hjertet,
          
d.II,b.2,s.470              og nævner den? Vi nævne Jesus nu
           som Israels Tempels, Helligdommens Fiende.
           -- Ha, Folk, dit Hoved ryster? Du benegter?
           Vel, lave Pøbel, gaa som Præster i
           det Allerhelligste! forsøger paa,
           at tænde Soningsaltret med din Haand,
           med tusind Hænder! O, de ere rene;
           thi Arons Stav de rev af Levis Hænder,
           og sled af Præstens Skuldre Kaaben, og
           de hellige Retfærds-øine af hans Bryst!


Folket.                                   Ei saa!
           Ved Israels Haab, ei saa!Præster.                             Du gyser Israel?
           Er Det din Fraaden indmod denne Tærskel,
           hvorbag hiin Fremme'de haaner dig; thi han
           beskytter Den, vi nævnte Templets Fiende:
           din Fiende, Israel? Ja, han sidder nu,
           i romersk Dragt, i Ro og Mag, derinde,
           og disputerer ved hans Frokost. Ha,
           hvis du nu raabte: "Jesus leve!" da
           Han stak hans Hoved udigjennem Vindvet
           paa Spydsod. Israel, trods ham!
           Skrig "Jesus frem!" imod den Romers Ønske,
           der fryder sig ved Skuet af, at Israel,
           (ja selv de Ypperste) maa, udenfor
           hans Vindver, hvor han fraadser indenfor,
           paa Festens Morgen-taage tære fastende;
           og saa tilsidst, af Solen stegte, med
           en hæs, fortørret Røst, naar langt omlænge
           han triner ud, Hans Ønske eller Indfald,
           foragtende vort eget, hvæse efter.
           Saa gaae vi hjem modaftens med den rolige
           Bevidsthed, at vi have været høflige
           mod Israels Herre.

d.II,b.2,s.471  

Folket.

(raabende)                             Ha! du Romer, frem
                      med Jesus! Jesus! Korsfæst, korsfæst din Jesus!Præster.

(afsides)           Saa æltes Folket. Masse, æs! gjær, Deig!
          
(høit)

           Ak, ejed du din egen Øvrighed,
           den maatte komme da, saasnart du peeb.
           Nu hører Romeren Israels Raab, som om
           han hørte Vinden pibe . .Folket.                             Frem med Jesus!Præster.           . . Ja Vindvet lukker han, naar Israel raaber,
           som om det var en Nordenvind.Folk.                                   Ha, Romer,
           Vi slide dig . . Pilatus! frem med Jesus!Præster.           Se Tyranniets Trods er Haan!
           Men Trællens Haan er Trods. Ja trods ham!Folk.                                   Vee dig,
           Pilatus! Jesus! frem med Jesus! Jesus!
           Korsfæst ham -- ha! Han døe, fordi du trodser,
           fordi du vil, hvad Israel ikke vil!Præster.           Ja derfor! Ha, hvo regner, hvorfor Jesus
           maa døe? han Romerens og Barbarers Ven,
           han Synderes og Tolderes Broder,
           han Garizims Ophøjer, Zions Nedtræder!
          
d.II,b.2,s.472              Judæa du -- ha Du kan ei nedtræde
           en Galilæas og Samarias Blomst?
           Ak nei, en Romers Skjold bedækker den!


Folk.           I gjør os rasende. Pilatus! Vee
           vort Had! Ha Jesus! Jesus!
          
(Pilatus kommer ud med Jesus og Vagt)

           Korsfæst! korsfæst! korsfæst!Pilatus.           Tys! Tys! . Ved Jupiter! .Folk.                             Korsfæst ham!
           korsfæst ham, Romer! Det er Israels Villie.Pilatus.           Foragtelige Sværmere, Taushed, hvor
           en Romer byder!Folk.                             Ha, korsfæst ham!Pilatus.                             Ja,
           hvis jeg til Israels Hjerte (denne Høipræst)
           ham kunde nagle. Bort! Jeg har Cohorten.
           Dens Landsestraaler splitte disse Skyer.Præster.

(til Folket)           I hørte det? bered dig, Israel, til
           at døe for Jesus!Folk.                             Jesus døe for os!Pilatus.           Hvad Ondt har Han da gjort? Herodes ei,
           ei Jeg fandt Skyld hos ham, altsom I klage.

FORRIGE
NESTE