HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830

TIL CARL JOHAN, NORGES OG SVERRIGES KONGE
del 2
d.II,b.1,s.295  
Robin.                                         Ja!
                            Men jeg græder -- skjøndt blot Vinden
                 egentlig mig svider Kinden --
                 blot for Sinclar -- stolte Herre,
                 nægted' mig der med at være;
                 og han sagde, jeg var liden,
                 og fik bie smukt til siden.
                 Er det ikke Skam hu! hu!

(hulker.)Anne.                 Er du stor da, synes du?Robin.                 Hvor langt troer du de er nu?
                 Se igjennem Fingersprække
                 om du øiner Ralphes Snekke!
                 Troer du de er' mange Mile?
                 O jeg hører ikke Tom
                 paa sin Pibe længer spille.
                 Gid en Storm dem drev herom!
                 Ak jeg kan dem ikke skille
                 meer fra hvide Maager.Anne.                                   Dumme
                 Dreng, kan hvide Maager rumme
                 Sinclar og sexhundred' Mænd?Robin

(kaster en Steen.)                 Mon de hørte eller saae
                 Stenens Pladsk i Bølgen blaae?
                 Var jeg med, jeg skulde bære
                  -- bort og gjerne hjem igjen --
                 stolten Sinclars Hjelm med Fjere,
                 naar han svedig foran gik;
                 gjerne Toms's Trommestik,
                 Ralphs's Randsel -- gjerne Mere.
                 Siig, hvorlangt Du troer de ere?

d.II,b.1,s.296  

Anne.                 Kom nu! Aftensgrøden bier.
                            Den blier kold, men heed blier Mo'er.
                 Hun i Nøkkens Vold os troer.
                 Husker Du, at Riset svier?
                                   
(Lady Sinclar i Sorg kommer.)

                 Ah se Lady! buk dig Robin!Lady Sinclar.           Ei bløde Dreng! saa fisker du med Graad
           i Øiet Krabber?Robin

(tørrer Øinene.)                       Jeg?Anne.                             O lee I Lady!Lady Sinclar

(afsides.)           En Sinclar lee? Ha alle onde Aander
           i hine Seil maae blæse!Anne.                 Gode Lady, Robin græd
                 (nu Rob da! see mig ei saa vred,
                 fordi jeg Ladyen beretter
                 den Sorg, som Perlekrandsen fletter
                 om Øiet) ei for Vinden sved,
                 men for Ridder Sinclar nægted'
                 denne Dreng, som gjerne fægted',
                 om han kunde, med at følge,
                 til sin Grav bag Bjerg og Bølge.Lady Sinclar

(afsides).           Hvor Sandhed vaagner lys paa Barnets Tunge,
           hvis spæde Aande dog er stærk nok til
           at løfte Tidens Teppe, bag om hvilket
           den strenge Skjebne træder med Cothurnen
          
d.II,b.1,s.297              en Grav hvori de synke Alle! Ak
           min Sorg er vis, endnu ei født til Verden,
           men svulmer alt i Moders Liv.
                             
(til Børnene.)

                             Min Dreng,
           du bli'er en dygtig Mand. Boer ei din Moder
           ved Enden af det Vildnis, som er adlet
           med Navn af Sinclars-Park!


Robin.                 Jo; og Ralph, som drog afsted
                 i jer Broders Tog, min Bro'er.
                 Jeg fik ikke følge med,
                 skjøndt jeg dyrt Herr Sinclar svoer,
                 med min lille Buesnor
                 mange Sinclars Fiender, høie,
                 muskeldækte, voxne, bøje
                 ned til deres Fædres Jord.Lady Sinclar.                 Det er tungest Kamp for Kjæmpe
                 sligt et Mod med Taalmod dæmpe.
                 Hør nu Robin: skal jeg vise,
                 hvor du salig dig maa prise,
                 at du var en Puppe liden
                 dengang Sinclar drog i Striden,
                 at Herr Sinclar var saa streng,
                 at han jog dig stakkels Dreng,
                 da du vilde hvæsse Modet,
                 brune Kinden, kjøle Blodet
                 i hans Bannerskygge sval.
                 Thi i hver en Norges Dal
                 vugger Kløv'ren paa en Val;
                 under hvert et Hyttetag
                 sukker Øxen efter Slag;
                 Pigens Barm er Morderhule,
                 hver af hendes Fingre skjule
          
d.II,b.1,s.298                    lysten Dolk bag Rosenblad;
                 Oldings krumme Ryggerad
                 som en Armbrøst kraftigt springer
                 (som den gjorde i hans Vaar)
                 ligeud, naar Ljaa han svinger,
                 dryppende paa hvide Haar,
                 naar i Norge Uven staaer.


Anne

(stiger op paa en Steen.)                 Lille Robin, Røslynggrene,
                 med de hvide Hjelmefjere,
                 plant imellem disse Stene!
                 De din tappre Clan skal være,
                 Du maa være Sinclar selv,
                 Søen her en iilsom Elv,
                 løbende langs Norges Bjerge,
                 som et krummet, staalblaat Værge.
                 Denne Steen, hvorpaa jeg staaer,
                 Norges Fjeld, som Stjernen naaer.
                 Thi Stene maae nu være Bjerge,
                 da Kjæmperne er ikkun Dverge.
                 Jeg en Norges Pige er
                  -- Kald mig Ragnhild eller hvad
                 nordisk Navn i Mindet sad --
                 Dette Sand en Blomstereng,
                 hvor hun reder Fienden Seng.
                 Kom nu Sinclar med dit Spær!
                 Jeg vil bryde det som Qviste,
                 Sværdet fra din Muskel vriste
                 ha -- med denne blotte Haand!
                 var det end som Luen hvæsset.
                 Hjelmen, trods dens Laas og Baand,
                 vil jeg kaste henad Græsset.
                 Maaskee ligger Hov'det i,
                 afbrudt som en Rosenknop.
                 Destobedre! raabe vi.
                  -- Sinclar reis din stolte Trop!

(Robin sætter Lyngqviste irad bag sig.)

d.II,b.1,s.299  

Lady Sinclar.                 Lille Sinclar, reis din Clan,
                            som maa hjælpe med dit Sværd
                 vise du er Navnet værd!
                 Store Sinclar grib nu an!Anne

(synger.)                 Kom min Elsker, saa bruun om Kind,
                 med Munden saa rød som det Purpurspind
                 om Sommerfugls Skjærsommerkaabe!
                       Kom Sinclar! Sinclar!Robin

(til Lyngqvistene.)                 Stands min Hær! Staa i Geledet!
                 Hviil Geværet! Herren veed det,
                 hvorfor I ei stille staae.
                 Ah I Vinden skylde paa.
                                   
(afsides.)

                 Mon gammelt Kjendskab Anne lærte,
                 engang at tale reent fra Hjerte?
                 Jeg vil dog nær til hende gaae,
                 at jeg kan see hvad Smiil kun knytter
                 om sine Ord, og, om hun bytter,
                 i Hjertet Sinclar om med Robin.

(gaaer Anne nærmere.)Anne

(synger.)           Ak, min Elsker, jeg troer forvist,
           et bloddugget Sværd er din Rosenqvist
           en Krigerflok Brudgommens Følge.
                 Kom Sinclar! Sinclar!Robin

(afsides.)                 Jo hendes Smiil er ganske reent;
                 og det er klart, at jeg er meent,
                 om hun mig anderledes nævner
                 for Løiers Skyld --

(nærmer sig Anne.)

d.II,b.1,s.300  

Anne

(synger.)           Se min Elsker, min Arm saa blød
                      er Sværdet, mit Haar er min Guldhjelms Glød,
           et Slør mit eneste Pantser!
                 Kom Sinclar, Sinclar!Robin

(afsides).                 Nu er det Robin -- det er klart.
                 Nu vil jeg fange i en Fart
                 den Anne, som dog blier den sande,
                 om Navne hun vil tusindblande!

(springer op paa Stenen og omfavner Anne.)Anne

(synger.)                 Se min Elsker, min Arm saa blød
                 vil grave dig Graven i Fjeldets Skjød,
                 og strøe den rundt med dit Følge!
                       Kom Ravne, Ravne!

(støder Robin ned af Stenen, saa de falde begge omkuld i Sandet.
En Vind blæser Lyngqvistene overende.)Lady Sinclar.           O dette var et Sørgespil, som kunde
           i Nøddeskallen ligge; men for mig
           en chaosopfyldt Verden, hvor dog blot
           til Helveder er Emner, er det blevet
           at tænke paa. Et Sorgspil, udtænkt af
           en Dæmon vist, men af uskyldigt Barn
           fremsagt og spillet. Kom nu Smaae!
           -- ha ligge I og lee derovenpaa
           i Gresset? -- Aftenvinden blæser.

(De gaae.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE