HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830

FORTALE (som skulde staaet foran; men sættes nu her bag,
men ikke Stedet gjør her saa vigtig Sag.)
           Dette lidt for hastigt er,
           Paa Papiret skrevet.
           Og havde jeg sadt længer' her,
           Det bedre vist var blevet!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE